Leergang Leiderschap en Post Moderne Devotie – Module 1

 

Dit najaar organiseert Avicenna Academie voor Leiderschap i.s.m. de Grote Kerk in Zwolle opnieuw de leergang Leiderschap & Post Moderne Devotie. De tweede editie van deze leergang, geïnspireerd op het gedachtegoed van Geert Groote en Thomas a Kempis, gaat in december 2016 van start.

De Leergang Leiderschap & Post Moderne Devotie heeft mijn moreel kompas versterkt. Als mens, maar ook als coach, moderator en adviseur. De diversiteit aan sprekers én deelnemers op het snijvlak van ethiek, filosofie, cultuur en religie, heeft me geïnspireerd om te kijken vanuit wisselend perspectief, oordeelsvrij en nieuwsgierig naar de essentie. Een boeiende en leuke leergang die mij persoonlijk ruimte, ritme en richting heeft gegeven. Met een stijl van leiderschap die, vanuit de essentie, eenheid creëert in diversiteit.”
Eline Ruinemans, eigenaar Eline Consult

Inhoud van de leergang

De Moderne Devotie is ontstaan in Deventer en Zwolle als reactie op de zelfverrijking van de kerk. Terug naar de essentie, deemoed, voorkomen van hebzucht en het tegengaan van onrechtvaardigheid zijn leidende thema’s. Belangrijke thema’s die ook in het hedendaagse leiderschap aan de orde zijn. De Moderne Devotie vormt zo een krachtige inspiratiebron voor het moderne leiderschap.

Een ander thema in lijn met de Moderne Devotie is: “het toepassen van zelfreflectie”. Door continu de dialoog tussen de deelnemers, docenten en moderator te zoeken is zelfreflectie een terugkerend onderwerp. Voor leiders die hun organisatie en de samenleving op een evenwichtige manier willen ontwikkelen is deze leergang daarom zeer passend.

Doelgroep

De leergang is gericht op directeuren, ondernemers, bestuurders en leidinggevenden uit zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties en (semi-) overheden.

Bijzondere opzet gebaseerd op vijf kernthema’s

Het programma bestaat uit drie modules: twee tweedaagse modules en een afsluitende eendaagse module. Elke moduledag kent een bijdrage van een prominent docent die een inleiding geeft op een van de vijf kernthema van de Moderne Devotie.

Modules:

Module 1: Grote Kerk Zwolle
Woensdag 7 en donderdag 8 december 2016
– Terug naar de essentie van organisaties door mr. Marius Buiting
– Het tegengaan van hebzucht, hoogmoed en ijdelheid door prof. Arjo Klamer

Module 2: Grote Kerk Zwolle
Woensdag 18 en donderdag 19 januari 2017
– Strijd tegen onrechtvaardigheid door prof. Bob Hoogenboom
– Vertaling van de Moderne Devotie naar de Hedendaagse praktijk door dr. Inigo Bocken

Module 3: Avicenna Huis Deventer
Woensdag 15 februari 2017
– Effectiviteit door zingeving door dr. An Verlinde

De intermezzo’s in het programma worden opgevuld door professionals met diverse achtergronden die een persoonlijke verhouding hebben met de Moderne Devotie en daaraan op een eigen wijze invulling geven in hun werkzame leven. Ook wordt er door deelnemers aangedragen casuïstiek behandeld.

Speciale locaties

Omdat de ontstaansgeschiedenis van de Moderne Devotie in de regio Zwolle en Deventer ligt, worden de eerste twee modules georganiseerd in de prachtige Grote Kerk in Zwolle. De Grote Kerk is de stadskerk van Zwolle waar educatie, kunst, zingeving en ondernemen met elkaar verbonden worden. De Grote Kerk presenteert programma’s die engagement in zich dragen, het hart raken, van betekenis zijn en een bepaalde urgentie in zich hebben. De Grote Kerk biedt nieuwe vormen van verbeelding en zingeving voor mensen die verder willen kijken dan de waan van de dag of juist stil willen staan.

De afsluitende module vindt plaats in het Avicenna Huis en het Geert Groote Huis in het stadsgebied van Deventer, waar Geert Groote zijn initiatieven heeft ontplooid. In het Geert Groote Huis, op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, wordt tijdens een rondgang het verhaal van Geert Groote verteld.

Wilt u de brochure downloaden of u aanmelden voor deze leergang? Dat kan via deze link.

Voor vragen of nadere informatie kunt u ons bereiken via 0570 – 76 00 00 of info@academievoorleiderschap.nl

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur