Leergang Leiderschap en Post Moderne Devotie – Module 1

 

Dit najaar organiseert Avicenna Academie voor Leiderschap i.s.m. de Grote Kerk in Zwolle opnieuw de leergang Leiderschap & Post Moderne Devotie. De tweede editie van deze leergang, geïnspireerd op het gedachtegoed van Geert Groote en Thomas a Kempis, gaat in december 2016 van start.

De Leergang Leiderschap & Post Moderne Devotie heeft mijn moreel kompas versterkt. Als mens, maar ook als coach, moderator en adviseur. De diversiteit aan sprekers én deelnemers op het snijvlak van ethiek, filosofie, cultuur en religie, heeft me geïnspireerd om te kijken vanuit wisselend perspectief, oordeelsvrij en nieuwsgierig naar de essentie. Een boeiende en leuke leergang die mij persoonlijk ruimte, ritme en richting heeft gegeven. Met een stijl van leiderschap die, vanuit de essentie, eenheid creëert in diversiteit.”
Eline Ruinemans, eigenaar Eline Consult

Inhoud van de leergang

De Moderne Devotie is ontstaan in Deventer en Zwolle als reactie op de zelfverrijking van de kerk. Terug naar de essentie, deemoed, voorkomen van hebzucht en het tegengaan van onrechtvaardigheid zijn leidende thema’s. Belangrijke thema’s die ook in het hedendaagse leiderschap aan de orde zijn. De Moderne Devotie vormt zo een krachtige inspiratiebron voor het moderne leiderschap.

Een ander thema in lijn met de Moderne Devotie is: “het toepassen van zelfreflectie”. Door continu de dialoog tussen de deelnemers, docenten en moderator te zoeken is zelfreflectie een terugkerend onderwerp. Voor leiders die hun organisatie en de samenleving op een evenwichtige manier willen ontwikkelen is deze leergang daarom zeer passend.

Doelgroep

De leergang is gericht op directeuren, ondernemers, bestuurders en leidinggevenden uit zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties en (semi-) overheden.

Bijzondere opzet gebaseerd op vijf kernthema’s

Het programma bestaat uit drie modules: twee tweedaagse modules en een afsluitende eendaagse module. Elke moduledag kent een bijdrage van een prominent docent die een inleiding geeft op een van de vijf kernthema van de Moderne Devotie.

Modules:

Module 1: Grote Kerk Zwolle
Woensdag 7 en donderdag 8 december 2016
– Terug naar de essentie van organisaties door mr. Marius Buiting
– Het tegengaan van hebzucht, hoogmoed en ijdelheid door prof. Arjo Klamer

Module 2: Grote Kerk Zwolle
Woensdag 18 en donderdag 19 januari 2017
– Strijd tegen onrechtvaardigheid door prof. Bob Hoogenboom
– Vertaling van de Moderne Devotie naar de Hedendaagse praktijk door dr. Inigo Bocken

Module 3: Avicenna Huis Deventer
Woensdag 15 februari 2017
– Effectiviteit door zingeving door dr. An Verlinde

De intermezzo’s in het programma worden opgevuld door professionals met diverse achtergronden die een persoonlijke verhouding hebben met de Moderne Devotie en daaraan op een eigen wijze invulling geven in hun werkzame leven. Ook wordt er door deelnemers aangedragen casuïstiek behandeld.

Speciale locaties

Omdat de ontstaansgeschiedenis van de Moderne Devotie in de regio Zwolle en Deventer ligt, worden de eerste twee modules georganiseerd in de prachtige Grote Kerk in Zwolle. De Grote Kerk is de stadskerk van Zwolle waar educatie, kunst, zingeving en ondernemen met elkaar verbonden worden. De Grote Kerk presenteert programma’s die engagement in zich dragen, het hart raken, van betekenis zijn en een bepaalde urgentie in zich hebben. De Grote Kerk biedt nieuwe vormen van verbeelding en zingeving voor mensen die verder willen kijken dan de waan van de dag of juist stil willen staan.

De afsluitende module vindt plaats in het Avicenna Huis en het Geert Groote Huis in het stadsgebied van Deventer, waar Geert Groote zijn initiatieven heeft ontplooid. In het Geert Groote Huis, op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, wordt tijdens een rondgang het verhaal van Geert Groote verteld.

Wilt u de brochure downloaden of u aanmelden voor deze leergang? Dat kan via deze link.

Voor vragen of nadere informatie kunt u ons bereiken via 0570 – 76 00 00 of info@academievoorleiderschap.nl

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de