Uitnodiging Geert Groote Dagen 2016

De stichting Piet Tillema Fonds (de organisator van de Geert Groote Dagen) nodigt u hierbij uit om dit jaar de achtste Geert Groote Dag mee te maken.
Het Piet Tillema Fonds werkt daarvoor dit jaar samen met het Burgerweeshuis en het Geert Groote Huis, twee bekende locaties in Deventer.

Dit jaar bestaan de Geert Groote Dagen uit 3 onderdelen:

1.  Muziek programma REVOLTE! in Burgerweeshuis

Op donderdagavond 6 oktober is er in het Burgerweeshuis een muzikaal programma van verschillende artiesten, ondersteund door audiovisuele presentaties, gewijd aan het thema 'Het protestlied door de eeuwen heen'. De titel van het programma is: Revolte!Deelnemende artiesten zijn: Roots Rising, LUNE, Jan Terlouw Jr. Robin Yerah en K1 Kerbusch.

De entreeprijs bedraagt €10,= en u kunt de tickets bestellen op www.burgerweeshuis.nl

2. Lezing Marita Matthijsen: 'Censuur door de eeuwen heen'

Op vrijdagmiddag 7 oktober vindt de lezing plaats in het Geert Groote Huis. De bekende emeritus hoogleraar (neerlandica) Marita Matthijsen houdt een voordracht over 'De censuur door de eeuwen heen' (een tegenhanger van het programma in het Burgerweeshuis).

Geert Groote was immers de man van het protest tegen de misstanden van zijn tijd (het is nu niet anders) en hij werd geconfronteerd met censuur en muilkorving.

Het programma begint om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur.
Onderdeel is een kort optreden uit het muzikale programma van het Burgerweeshuis van donderdagavond (dus dan krijgt u ook een indruk van hoe dat was). Eveneens ondersteund door een audiovisuele presentatie daarvan. De entreeprijs voor deze lezing is € 12,50

3. Maaltijd in de kelder van het Geert Groote Huis

Vrijdagavond 7 oktober vanaf 18.00 uur is er wederom de gezamelijke Geert Groote Maaltijd.
Een intieme maaltijd van drie gangen (eenvoudig doch voedzaam), waarbij u door de bestuursleden wordt bediend. Deze gezamelijke maaltijd was de vorige keer een groot succes!
Voor deze maaltijd vragen wij  € 20,=per persoon; drankjes zijn voor eigen rekening.

Uitreiking Geert Groote Prijs

Na de maaltijd vindt de uitreiking plaats van de tweejaarlijkse Geert Groote Prijs aan een persoon die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de verspreiding van het gedachtegoed van Geert Groote en de Moderne Devotie. 

 

Aanmelden en betalen

1. Muziekprogramma Revolte! Burgerweeshuis
via www.burgerweeshuis.nl

2 . Lezing Marita Matthijsen
U meldt zich aan bij: c.m.leliveld@planet.nl onder opgave van het aantal personen. Gelijktijdig met uw aanmelding maakt u € 12,50 over naar bankrekening NL27 RABO 0149 5990 80 t.n.v. Stichting PietTillema Fonds. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een definitieve bevestiging.

3. Maaltijd
U meldt zich via e-mail aan bij: c.m.leliveld@planet.nl onder opgave van het aantal personen. Gelijktijdig met uw aanmelding maakt u 20,= over naar bankrekening NL27 RABO 0149 5990 80 t.n.v. Stichting Piet Tillema Fonds. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een definitieve bevestiging.

 

Mocht u nog vragen hebben, belt u dan de secretaris van de Stichting
Piet Tillema Fonds (Cees Leliveld) op 0570-513166 of u mailt hem hierover via c.m.leliveld@planet.nl. Met vragen over het Geert Groote Huis kunt u terecht bij
Robien van Ee via marketing@geertgrootehuis.nl of telefoonnummer 06 18 65 30 98. 

 

Aanvullende informatie bij uw aanmelding

De toewijzing gaat in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen/betalingen. Het kan zijn dat het aantal aanmeldingen de capaciteit overschrijdt. In dat geval organiseren wij een tweede lezing/optreden door Marita Matthijsen en wel van 14.00 uur tot iets na 15.00 uur.

We zien uw aanmeldingen graag tegemoet.

Stichting Piet Tillema Fonds

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de