Moderne Devotie: noaberschap zit in ons bloed

Wim den Braber uit Vriezenveen is aangesteld als de eerste monastieke functionaris die een en ander gaat coördineren. Den Braber was de afgelopen vier jaar betrokken bij het opzetten van pioniersplekken voor de kerk.

Den Braber: "Ik ontdekte dat veel van die pioniersplekken iets hadden met het kloosterleven, zoals de behoefte aan stilte en meditatie. Ik bedacht dat we daar iets mee moeten doen". 

 Moderne Devotie: noaberschap zit in ons bloed

Dat juist in Oost-Nederland de belangstelling voor het monastieke leven weer opleeft, verbaast Den Braber niet: "Hier is de bakermat voor de Moderne Devotie. Daar was van oudsher veel aandacht voor het gemeenschapsleven. En ook noaberschap zit hier in het bloed."

 Virtuele kapel in de binnenkamer

De kerk pikte het op. Dominee Reintje Stomphorst van de Protestantse Kerk begint een ‘getijdengemeenschap’ op landgoed Hydepark in Doorn. Naast de fysieke locatie zal er een ‘virtuele kapel’ worden ingericht, waar de kloosterdiensten online te volgen zijn. 

 Klooster Nieuw Sion

Medewerkers van het Dienstencentrum van de PKN waren maandag te gast in abdij Sion in Diepenveen. De monniken hebben het klooster inmiddels verlaten maar een nieuwe oecumenische gemeenschap heeft het complex gekocht. Peter Dullaert, een van de initiatiefnemers van Nieuw Sion, leidde een getijdendienst voor de PKN-ers. 

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur