Sinds God niet meer bestaat, heeft hij steeds meer tegenstanders.

Titus Brandsma Lezing

aanmelden: http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=150

 
De 23e Titus Brandsma Lezing zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 10 juni 2016 en wordt gehouden door professor Rik Torfs, rector van de KU Leuven. De titel van zijn lezing:

Over God

“Sinds God niet meer bestaat, heeft hij steeds meer tegenstanders. Wat zegt dat over hem of haar, en wat zegt dat over die tegenstanders?”

Vrijdag 10 juni 2016, 15.00 uur – 16.00 uur

Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen

Het is een bijzonder voorrecht dat wij dit jaar Rik Torfs in Nijmegen mogen verwelkomen. Hij is niet alleen rector van de grootste universiteit van de Nederlanden en hoogleraar kerkelijk recht aldaar, maar heeft zich door opmerkelijke interventies ook een belangrijke plaats verworven in het publieke debat. Zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt aan zijn scherpe en genuanceerde visie omtrent de rol van het christelijke geloof in de seculiere samenleving een grote autoriteit toegekend. Niet in het laatst is dit zo omdat rector Torfs er steeds opnieuw in slaagt om zijn opvattingen met de nodige humor te brengen. Zoals Titus Brandsma zelf, die ook rector magnificus van de universiteit was, verbindt Rik Torfs hoge intellectuele maatstaven met een groot maatschappelijk engagement.

Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere lezing bij te wonen.

Met het oog op de organisatie zouden wij u willen vragen om u voor de lezing op te geven, via onderstaand formulier.

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur