LEERGANG: LEIDERSCHAP & POST MODERNE DEVOTIE

De Grote Kerk Zwolle programmeert i.s.m. Avicenna Academie voor Leiderschap de leergang Leiderschap & Post Moderne Devotie die november 2015 van start gaat. De leergang is geïnspireerd op het gedachtegoed van Geert Groote en Thomas a Kempis. Leidende thema’s zijn: terug naar de essentie, creëren van samenwerking, voorkomen van hebzucht en het tegengaan van onrechtvaardigheid. Belangrijke thema’s die ook in het hedendaagse leiderschap aan de orde zijn.

INHOUD EN OPZET LEERGANG

Leiderschap & Post Moderne Devotie
De Moderne Devotie is ontstaan in de 14e eeuw in Deventer en Zwolle als reactie op de zelfverrijking van de kerk. Deemoed, voorkomen van hebzucht en het tegengaan van onrechtvaardig- heid zijn leidende thema’s. Belangrijke thema’s die ook in het leiderschap aan de orde zijn. De Moderne Devotie is een krachtige inspiratiebron voor het moderne leiderschap.

Doelgroep
De leergang is voor directeuren, bestuurders en leidinggevenden uit zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties en (semi-) overheden.

VIJF KERNTHEMA’S

Moderne Devotie voor het moderne leiderschap
De leergang bestaat uit interactieve colleges met vooraanstaande docenten, waarin een kernthema uit de Moderne Devotie centraal staat:

Module 1 Het leiden van organisaties vanuit de principes van Moderne Devotie
door Mr. Marius Buiting
Module 2 Het tegengaan van hebzucht, hoogmoed en ijdelheid
door Prof. Arjo Klamer
Module 3 Strijd tegen onrechtvaardigheid
door Prof. Bob Hoogenboom
Module 4 Het streven naar existentieel welzijn
door Prof. Mia Leijssen
Module 5 Effectiviteit door zingeving
door Dr. An Verlinde

Bijzondere opzet
De leergang kent vijf modules (één per maand) met een bijdrage van een prominent docent die een inleiding geeft op een kernthema van de Moderne Devotie. Per module is een speciaal intermezzo gepland met onder andere bijdragen van Ralph Keuning (museumdirecteur De Fundatie), Henk Jan Meijer (burgemeester van Zwolle) en anderen. In het avondprogramma is er een dialoog, waarbij de vertaalslag wordt gemaakt naar de hedendaagse praktijk.

Speciale locatie
Omdat de ontstaansgeschiedenis van de Moderne Devotie in de regio Zwolle en Deventer ligt, worden de modules georganiseerd in de prachtige Grote Kerk in Zwolle. De Grote Kerk is de stadskerk van Zwolle waar educatie, kunst, zingeving en on- dernemen met elkaar verbonden worden. De Grote Kerk presenteert programma’s die engagement in zich dragen, het hart raken, van betekenis zijn en een bepaalde urgentie in zich hebben. De Grote Kerk biedt nieuwe vormen van verbeelding en zingeving voor mensen die verder willen kijken dan de waan van de dag of juist stil willen staan.

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur