Moderne Devotie motie aangenomen - Zwolle

CU met CDA / D'66 motie in Zwolle

 

Moderne Devotie op UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed

 

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 15 februari 2016,

 

overwegende dat:

  • de Moderne Devotie als laat middeleeuwse geestelijke vernieuwingsbeweging ontstond in de regio Zwolle-Deventer en van groot belang werd voor de ontwikkeling in samenleving en kerk,

  • het DNA van Zwolle wordt bepaald door (i) de Hanze, (ii) de Moderne Devotie en (iii) maatschappelijke verbinding (zoals het in de zomer van 2015 door Zwolle Marketing en de gemeente na een analyse werd geformuleerd),

  • bij het 25-jarig jubileumfeest van de stichting Thomas a Kempis de historisch letterkundige de heer F. Van Oostrom al een pleidooi hield om te bekijken hoe het gedachtegoed van de Moderne Devotie op de UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed kan komen omdat het de enige van oorsprong Nederlandse geestelijke stroming is die mondiale betekenis kreeg,

  • de Raad voor Cultuur momenteel werkt aan een voordracht door het kabinet van vijf kandidaten voor een internationale nominatie in 2016 bij UNESCO;

 

van mening dat:

  • erkenning van de Moderne Devotie als immaterieel cultureel werelderfgoed een belangrijke stap is voor het zichtbaar maken van een deel van Zwolle’s rijke cultuurhistorie,

  • veel Zwolse politieke partijen het pleidooi van Van Oostrom begin 2014 hebben onderstreept, maar dit tot op heden vanuit Zwolle nog niet heeft geleid tot concrete acties,

  • de recente oproep van gedeputeerde Van Hijum in de Stentor van 29 januari jongstleden door Zwolle van harte kan worden ondersteund;

roept het College op:

samen met betrokken partijen (zoals de gemeente Deventer, de stichting Thomas a Kempis) in overleg te treden met het college van Gedupeerde Staten van de provincie Overijssel om na te gaan welke concrete stappen moeten worden ondernomen om de Moderne Devotie voor te dragen voor internationale nominatie door het kabinet bij UNESCO voor erkenning op de lijst van immaterieel cultureel werelderfgoed;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie                      CDA                       D66

Reinier Mulder            Judith Compagner      Sonja Paauw

Gerdien Rots

 

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur