Benestudium, o.a. met Geert Groote

Het tweede nummer van het halfjaarlijkse onafhankelijke tijdschrift ‘BENESTUDIUM e-Journaal’ is gerealiseerd.

(SociuS Edities, Castelnaudary-Pellenberg-Goirle/Tilburg, november 2015, 123 p., ISBN 978-2-9538666-8-1)

 

Publicisten* uit België en Nederland zorgden voor negen nieuwe artikels over :

 

1.       De antieke bibliotheek van Alexandrië

2.       Het moorse Spanje

3.       De orde van de tempeliers

4.       Geert  Groote en de moderne devotie

5.       Salome Sticken

6.       Nicolaas van Cusa

7.       Johannes Calvijn

8.       De economische groei vanaf 1700

9.       De mens en het nieuwe klimaat

 

Meer over de inhoud met de abstracten vindt u in bijgevoegd PDF-document, en tevens op de webstek : www.benestudium.com

 

Men kan dit net zoals nummer 1 bekomen in digitale PDF-vorm (€ 8) en/of per post in hardcover-versie (€ 14,5).

• Voor lezers in België -> IBAN : BE17 7340 1925 5721 - BIC : KREDBEBB (KBC Sint-Joris-Winge, W. Vanderzeypen)

• Voor lezers in Nederland -> IBAN : NL23 ABNA 0612 256677 – BIC : ABNANL2A (ABN AMRO Tilburg, W. Vanderzeypen)

• Hardcover-versies liggen ook in de rekken van Libris Boekhandel Buitelaar (Grote Markt - Breda) en Blz. Boekhandel Buitelaar (De Hovel – Goirle)

 

Dit nummer is ter nagedachtenis opgedragen aan de Nederlandse karmeliet Rudolf Th. M. van Dijk (1965-2015).

 

 

Dick van Niekerk en Willy Vanderzeypen

GEERT GROOTE VAN DEVENTER EN DE EERSTE GENERATIE VAN ‘MODERNE DEVOTEN’

Tijdens de 14de eeuw ontstond in de IJsselstreek een heropleving van een eigentijdse godsvrucht met Geert Groote en zijn gezellen als actievoerders. In Deventer en Zwolle openden zij vanaf 1374 op eigen initiatief huizen voor boetvaardige en vrome leken. Zij streefden naar een innerlijke persoonlijke vroomheid, praktisch en individualistisch, maar toch ook stichtend voor hun samenleving. Het was een contemplatieve derde weg tussen kerk en wereld.

De naam ‘moderne devotie’ verschijnt al tijdens de eerste generatie in de bronnen, zoals bij de biograaf van Ruusbroec, die in Groenendaal Geert Groote ontmoette. Ondanks enige reactionaire boeteprediking van Groote en dominicaanse tegenkanting bleef de kerkelijk erkende beweging steeds binnen de rechtgelovigheid, waaronder de door hem gestichte ‘broeders en zusters van het gemene leven’, en kort nadien ook de monastieke exponent van de ‘devote koorheren’.

Tijdens de protestantse reformatie verdwenen de stichtingen van de moderne devotie in het noordelijke deel van de Nederlanden, en twee eeuwen later door secularisatie in het zuidelijke. Het thema is echter nog onverminderd actueel. Historische of beschouwelijke debatten over de nieuwe devotie en de impact op het westerse denken blijven geanimeerd. Voor het eerst vormen

Dick van Niekerk en Willy Vanderzeypen een Nederlands-Belgisch auteursduo (p. 43-56)

OVER DE CONTEXT IN DE EEUW VAN GEERT GROOTE

OVER HET LEVEN VAN GEERT GROOTE VAN DEVENTER

OVER DE PLEIDOOIEN VAN GEERT GROOTE

OVER ZIJN PAMFLET TEGEN DE UTRECHTSE DOMTOREN EN ANDERE GESCHRIFTEN

OVER DE STICHTINGEN VAN GEERT GROOTE EN ZIJN GEZEL RADEWIJNS

DE ZUSTERS EN BROEDERS VAN HET GEMENE LEVEN EN HUN IDEALEN

GERARD ZERBOLT VAN ZUTPHEN

WINDESHEIM: DE MONASTIEKE EXPONENT VAN DE MODERNE DEVOTIE

WAARIN SCHUILT DE ACTUALITEIT VAN DE MODERNE DEVOTIE

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur