Moderne Devotie in Deventer, stad van Geert Groote

De Stichting Piet Tillema fonds. Deze stelt zich ten doel om elk jaar (zo mogelijk) op de eerste

donderdag in september in Deventer een Geert Groote Dag te organiseren om daarmee haar

bekendste inwoner te eren en zijn werk – de Moderne Devotie – voor het voetlicht te brengen.

www.piettillemafonds.nl

 

De Stichting Geert Groote Huis werft fondsen voor de bouw, de inrichting en de exploitatie

van het Geert Groote Huis, een herdenkingsmonument en informatiecentrum van opvallende

en aansprekende architectuur. De plaats daarvoor is boven de crypte van de voormalige kapel

van het fraterhuis van de broeders van het gemene leven. Het huis zal deel uitmaken van het

gemeentelijke meerjarenplan om ter plaatse een culturele driehoek tot stand te brengen.

www.geertgrootehuis.nl

 

De Stichting Vrienden van het Geert Groote Huis. Deze heeft als doel de exploitatie van

het Geert Groote Huis te ondersteunen.

www.vriendengeertgrootehuis.nl

 

Deventer Literair. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van aandacht voor

de literatuur en het boek in de meeste brede zin van het woord.

www.Deventerliterair.nl

 

Historische Vereniging Deventer die in een sfeer van gezelligheid werkt aan verruiming

van kennis en inzicht in de geschiedenis en de cultuur van Deventer.

www.historischeverenigingdeventer.nl

===============

 

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

 

 

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

 

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur