Rudolf van Dijk - Geert Groote prijs

Op 2 oktober kreeg Rudolf van Dijk de Geert Groote Prijs uitgereikt in Deventer voor zijn verdiensten in het onderzoek naar de 'Moderne Devotie'.

Deze vernieuwingsbeweging werd gesticht door Deventenaar Geert Groote (1340-1384) en kwam tot grote bloei in de Nederlanden.

Burgemeesterszoon Geert Groote had veel van de wereld gezien en een succesvolle loopbaan, tot hij op z'n 32e in een crisis raakte. 'Hij ontdekte zijn ziel en het verlangen van zijn ziel', zegt Rudolf van Dijk tegen verslaggever Peter Siebe. De crisis leidde ertoe dat hij zijn leven voortaan wijdde aan de 'geestelijke weg': het contact van de mens met zichzelf, met God en met de medemens. Hij hekelde misstanden in kerk en maatschappij, voerde actie tegen de bouw van de Domtoren - het geld kon volgens hem beter aan sociale voorzieningen kon worden besteed - vernieuwde het onderwijs en stichtte gemeenschapshuizen. Na zijn dood zijn er zo'n 60 van deze gemeenschapshuizen in ons land ontstaan. Tot in Scandinavië en Polen toe werd Geert Groote nagevolgd, vertelt Piet Tillema, oprichter van het Geert Groote Huis in Deventer.

 

De invloed van deze 'Moderne Devotie' was enorm. De gebeden en preken van Geert Groote en zijn geestverwanten in de volkstaal - en niet in het Latijn - waren zeer populair. Kerkhervormer Maarten Luther zat op een school die bestuurd werd door broeders die bij deze stroming behoorden, aldus Rudolf van Dijk.

 

Van Diik, die ongeneeslijk ziek is, zegt veel te danken te hebben aan het gedachtengoed waar hij zijn leven aan gewijd heeft. 'De mensen zijn niet veranderd. De Godsvraag leeft ook nu onder de mensen, ook al denken we van niet. Het besef dat we bemind worden en dat ons leven een doel heeft, geeft mij rust. Mijn naderend afscheid uit dit leven is geen somber perspectief maar een zonnig perspectief'.

 

Meer over Geert Groote: nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Grote

Over het Geert Groote Huis: www.geertgrootehuis.nl

Interview met Rudolf van Dijk: ( start interview na 8 minuten)

http://www.eo.nl/radio5/playerpopup/aflevering/eo-door-de-week-f7765def98/popup.html

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur