Vlucht van Thomas a Kempis

Berichten in de pers:

Rtvoost:

Thomas a Kempis vlucht 590 jaar na zijn dood wederom met zijn kloosterorde uit Zwolle.

Precies 590 jaar geleden vluchtte de moderne devoot Thomas a Kempis met zijn broeders per schip vanuit Zwolle naar Hasselt. De vlucht is deze week, op Sint Barnabasdag, in een moderne setting nagespeeld en herhaald. Initiatiefnemer Mink de Vries van De Stichting Thomas a Kempis probeert het werk en de nagedachtenis aan deze belangrijke middeleeuwse devoot op deze manier levend te houden.

lees verder:

https://www.rtvoost.nl/nieuws/313901/Thomas-a-Kempis-vlucht-590-jaar-na-zijn-dood-wederom-met-zijn-kloosterorde-uit-Zwolle

De stentor:

Thomas a Kempis en bewoners Agnietenklooster vluchten opnieuw van Zwolle naar Hasselt.

De klok werd even 590 jaar teruggezet naar het jaar 1429. In dat jaar waren Thomas a Kempis, , de bewoners van het Agnietenklooster en Hanzekooplieden in Zwolle niet meer veilig omdat ze de door de Paus benoemde Bisschop van Utrecht niet wilden erkennen. Op 11 juni 1429 sloegen ze op de vlucht en trokken per boot via de Vecht  en het Zwarte Water naar Hasselt. 

https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/thomas-a-kempis-en-bewoners-agnietenklooster-vluchten-opnieuw-van-zwolle-naar-hasselt~a179816f/

 

Aankondiging van de vlucht 2019 in mei 2019

 Hasselt Actueel:

https://www.hasseltactueel.nl/2019/05/15/vlucht-thomas-gaat-590-jaar-na-dato-op-herhaling/

 

De vlucht van Thomas a Kempis en zijn broeders naar Hasselt(Ov.)

“ 11 juni, Sint Barnabasdag, vlucht Thomas, per schip, opnieuw naar Hasselt “

Zwolle/Hasselt 14 mei 2019

Aanleiding

“Thomas a Kempis beschrijft in zijn “ Kroniek van Sint Agnietenberg “ dat de spanning tussen de door de Paus benoemde bisschop Zweder van Utrecht, en de door Overijssel (Oversticht) en Sticht naar voren geschoven heer Rudolf zo toenam dat ze moesten vluchten. De geloofsgemeenschappen van de Moderne Devotie bleven trouw aan de Bisschop van Utrecht, en waren daardoor ook op de Agnietenberg hun leven niet zeker.

Op 11 juni Sint Barnabasdag vluchtten bijna alle bewoners van het Agnietenklooster per schip naar Hasselt, waar ze volgens Thomas a Kempis zeer gastvrij ontvangen werden door de Moderne Devote Zusters van het Mariaklooster”.

11 juni 2019 is het 590 jaar geleden, opnieuw zal een grote groep Broeders, Zusters en Hanzekooplieden, vanaf de Agnietenberg te Zwolle, vluchten per schip naar Hasselt. Waar ze worden ontvangen door een vertegenwoordiging van het College van B&W van Zwartewaterland, en enige zusters van het Mariaklooster.

11 juni – tijdstip van vertrek boot : 14.00 uur aan de Vecht bij de Agnietenberg

Aankomst boot Hasselt : 16.00 uur aan de kade van het Zwartewater

Aantal middeleeuwse vluchters : rond 14 personen

Info, of voor verzoek meevaren : 06-28987955, M.de Vries Actuele Moderne Devotie Beweging en Stichting Thomas a Kempis

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de