Privacy Statement

 

Doel van dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over vrienden van de Stichting Thomas a Kempis verzamelen en wat we er mee doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die je ons ooit doorgaf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw NAW gegevens, mail adres, telefoonnummer, bankrekeninr, belangstelling voor activiteiten Thomas a Kempis, jaarlijkse bijdrage als vriend aan de Stichting Thomas a Kempis, correspondetie.

Hoe komen we aan deze gegevens?

U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u vriend wordt, vragen stelt via onze website. 

Via correspondentie.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens gebruiken:

  • persoonsgegevens, zoals uw naam, achternaam, adres,  e-mailadres

  • financiële gegevens, uw bankrekeningnummer en boekingen waarbij uw rekening is betrokken;

  • gegevens over uw interesses rondom Thomas a Kempis en Moderne Devotie, die u met ons deelt.  

  • eventuele correspondentie, mails, brieven ed.

Bijzondere persoonsgegevens

We leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, strafrechtelijke zaken, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen,.

Gegevens over kinderen?

We verzamelen geen informatie over kinderen .

Gegevens naar derden?

Overheidsinstanties

Belastingdienst: op aanvraag van de belastingdienst gegevens over giften.

 

 

Gebruik maken van uw rechten.

Als uw persoonsgegevens worden gebruikt, hebt u ook privacy rechten. Die respecteren we natuurlijk. Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, des te beter kunnen we uw vraag behandelen. We kunnen u vragen te identificeren.

We streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens op 1 plek. De gegevens van de vrienden bij het bestuurlid dat de verspreiding van de nieuwsbrief verzorgt. Bij de secretaris ( en online in een mailbox van applicaties.) wordt de correspondentie bewaard. Er worden geen lijsten binnen het bestuur verspreid over vrienden.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Na deze periode kijken we naar haalbare oplossingen zoals archivering.

 

Contact en vragen over privacy (Nederland)

Hebt u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail aan ons. Het adres is vriendentak@gmail.com

U kunt ook een brief sturen naar:

Stichting Thomas a Kempis

Secretariaat Stichting Thomas a Kempis Zuiderpad 31

8355 CC Giethoorn

 

Over dit Privacy Statement

 

Dit Privacy Statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 13 juni2018. De meest recente versie vindt u altijd op thomasakempiszwolle.nl

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur