Jaarverslagen 2012 t/m 2014

 

Jaarverslag 2014

 

Het jaar 2014 heeft onder meer in het teken gestaan , aandacht te schenken aan de impulsen die van de 25-jarig jubileum viering in 2013, zijn uitgegaan.

We denken hierbij aan het vervolg op het uitkomen van de Glossy Thomas in april 2013 en de inspirerende Thomas -lezing in december 2013 van Prof. Dr. Frits van Oostrom . Dank zij een suggestie van Frits van Oostrom tijdens zijn lezing, zijn we gestart met uit te zoeken of de Moderne Devotie op de Unesco werelderfgoed lijst van immaterieel erfgoed zou kunnen komen.

Voorts leefde bij het bestuur de behoefte om nader in gesprek te komen met de leden van het Comité van Aanbeveling (CvA).

Gedurende het hele jaar zijn er door bestuursleden rondleidingen gegeven en lezingen gegeven. In het algemeen is het gedachtegoed van de Moderne Devotie onder de aandacht van velen- o.a. uit het onderwijs, de kerken, politieke partijen, bedrijfsleven en particulieren, door bestuursleden in Zwolle en omgeving onder de aandacht gebracht.

Daarnaast heeft er wederom een bestuurswisseling plaats gevonden.

 

voor het overzicht van de aktiviteiten in 2014: TaK_Jaarverslag__2014.doc

In de rubriek Stichting leest u o.a. alle gegevens die we vanwege onze ANBI-keurmerk vermelden, waaronder het financieel verslag

 

 

Jaarverslag 2013

In 2013 heeft  onze stichting volop aandacht gegeven aan het 25-jarig bestaan (opgericht 17-10-1988). Op 10 april werd de glossy THOMAS feestelijk gepresenteerd in "De Agnietenberg". En op 12 december werd in het Historisch Centrum Overijssel een mooie receptie gehouden, waarna prof. dr. Frits van Oostrom er de 7e THOMAS-lezing hield. Elders op de website leest u daar meer over.

Klik hier voor het overzicht van de aktiviteiten in 2013.

In de rubriek Stichting leest u o.a. alle gegevens die we vanwege onze ANBI-keurmerk graag vermelden, waaronder het financieel verslag

 

 

Jaarverslag 2012

Het jaar 2012 telde tal van activiteiten zoals de oprichting van het Comité van Aanbeveling en de voorbereidingen voor de opzet van de glossy THOMAS, die voorjaar 2013 verschijnt. Eind 2012 zijn we ook gestart om onze website te restylen. Ook deze zal voorjaar 2013 een feit zijn. We hopen hiermee velen aan ons te binden.
pdfDownload het volledige jaarverslag van 2012.

 

Jaarverslag 2011

In ons Beleidsplan staat het volgende:
"Gesprekken voeren en meningen aan elkaar schuren staat heel stevig in de traditie van de Moderne Devotie. Daarbinnen vormt het woord 'collatie' een kernbegrip. Wij willen het, in een op samenwerking gerichte benadering, proberen te actualiseren rond hedendaagse thema's. Denk dan aan: tijdsdruk, economische crisis en moraliteit, tweeverdieners, ethisch handelen, inclusief denken, levenservaring en taal. Dit vergt alertheid en doet een groot beroep op authentiek denken en handelen". Tijdens Collatiegesprekken gingen we hier dieper op in.
pdfDownload het volledige jaarverslag van 2011.

 

Jaarverslag 2010

Begin 2010 heeft het bestuur van de Stichting forse wijzigingen ondergaan.
Zo is Joost van Belois afgetreden als voorzitter, maar gelukkig aangebleven als algemeen
bestuurslid, zodat zijn ervaring en kennis van zaken niet voor de Stichting verloren zijn.
Voorzitter is geworden Mariska van Beusichem.
pdfDownload het volledige jaarverslag van 2010.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de