Comité van Aanbeveling

 

Uiteraard bent u hierbij ook van harte welkom. Bekijk de activiteiten om te kijken wat er op het programma staat. Voor sommige activiteiten moet u zich aanmelden of 'vriend van Thomas' zijn. Vriend van Thomas bent u al voor maar € 20,- per jaar.

 

 

2014-03-22 Geert Jansen BPierik                                                                 (foto: B. Pierik)

Geert Jansen

Oud- commissaris van de Koningin in Overijssel
Dhr. Jansen over de glossy THOMAS: "Geweldig, hierop heeft Thomas a Kempis eeuwen gewacht. Nu is het aan ons om de boodschap verder te dragen".

 

2014-03-22 Gerard de Korte BPierik                                                                (foto: B. Pierik)

Gerard de Korte

Bisschop van het bisdom Den Bosch
Mgr. dr. G.J.N. de Korte over de glossy THOMAS:  "Dat door deze glossy het gedachtegoed van Thomas a Kempis onder een breed publiek bekend mag worden".

In het najaar van 2012 verscheen zijn boek 'Hartelijk Katholiek'

 

2014-03-22 Arjan Plaisier BPierik                                                                   (foto: B. Pierik)

Arjan Plaisier

Oud-Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Arjan Plaisier over de glossy THOMAS: "Juist de eenvoudige en sobere Thomas verdient een glossy: prima initiatief"

2014-03-22 Annemiek Schrijver BPierik                                                                    (foto: B. Pierik)

Annemiek Schrijver

Schrijfster, KRO, NCRV, IKON documentairemaakster en presentatrice 
Mevrouw Schrijver over de glossy THOMAS: "Deze glanzende Thomas zal veel navolgers krijgen. En toch blijft hij er devoot en nederig onder!'

Lees meer over Annemiek Schrijver.

 

2014-03-22 Clemens Hoogestijn BPierik                                                                  (foto: B. Pierik)

Clemens Hogenstijn

Stadshistoricus van Deventer en voorzitter Stichting Centrum voor Moderne Devotie
Dr. C.M. Hogenstijn over de glossy THOMAS: "Thomas, eens scholier in Deventer, verbindt onze stad met Zwolle en met de rest van de wereld".

 Najaar 2012 presenteerde hij zijn nieuwste boek in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.

Lees meer over Clemens Hogenstijn en het boek 'Een Perfecte Lantcaerte

Een Perfecte Lantcaerte is het nieuwste boek Clemens Hogenstijn
Op vrijdag 2 november presenteerde de IJsselacademie Een perfecte lantcaerte van Overijssel. De kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have in het licht van hun tijd. De auteur is dr. Clemens M. Hogenstijn.
De presentatie vond plaats in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, tijdens een symposium met als thema Adel en Heraldiek. Het eerste exemplaar was voor jhr. Arnold Gevers, die na bijna 40 archivarisjaren afscheid nam van zijn werk en het HCO.

Unieke productie
Op 25 april 1648 bood de conrector van de Zwolse Latijnse School, Nicolaas ten Have, aan de magistraat van de stad Kampen een kaart aan van het grondgebied van de provincie Overijssel. Hij maakte de kaart in opdracht van de Ridderschap en Steden (de regering van het gewest). Andere cartografen hadden al eerder Overijssel in beeld gebracht, maar Ten Have's kartering van "Transisalania" was een bijzondere en unieke productie. Ongeveer 175 jaar lang zou het dé kaart van Overijssel blijven.

Vakmanschap
Nicolaas ten Have toonde zijn vakmanschap in alle lijnen en boeiende details. Als gevolg van de opdracht van Ridderschap en Steden kreeg zijn kaart direct publiek gezag. Jan de Lat, uitgever van prenten in Deventer en handelaar in prenten, kaarten en boeken, bracht in 1743 een vierde versie van de kaart op de markt, prachtig gedecoreerd. De rivier de IJssel, de drie hoofdsteden Deventer, Kampen en Zwolle binnen hun uitgebreide vestingwerken, en de grote veengebieden komen fraai in beeld. Omdat de cartograaf de buiten- en binnengrenzen van het gewest scherp heeft weergegeven, werd ook de volledige interne administratieve en rechterlijke indeling van Overijssel zichtbaar. Hierdoor is de kaart buitengewoon informatief.

Rijkdom
Auteur Hogenstijn vertelt over Overijssel onder de Republiek. Over kaarten uit het tijdvak vóór Ten Have en over het karakter van diens kartering. Aansluitend komen de vele navolgers van Ten Have aan de orde. Ten slotte gaat alle aandacht uit naar de grote kaart uit 1743 in heel haar verscheidenheid en rijkdom. In de bijlagen komen de verschillende categorieën van vermeldingen op de kaarten van Ten Have systematisch ter sprake. Ook zijn alle achtereenvolgende edities opgesomd.

De nieuwe publicatie is te koop bij de erkende boekhandel en bij de IJsselacademie, 038 331 52 35 of info@ijsselacademie.nl

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de