Bestuur

 

 

2014 Mink de Vries knipsel

  Even voorstellen:  Mink de Vries


Toen ik in de nazomer van 2007 gegrepen werd door Thomas van Kempen ontdekte ik al snel dat ik niet om de Stichting Thomas a Kempis heen kon. Zoals ik met Thomas vergroeid raakte, gebeurde dat ook met de Stichting. Een levensgezel die niet meer uit mijn leven is te bannen.

De laatste jaren probeer ik, met vele anderen, de Moderne Devotie te actualiseren vanuit verleden in het heden, op weg naar de toekomst. Thomas en Geert maken daar een belangrijk onderdeel vanuit, maar ook Johan Cele heeft mij diep in het hart getroffen. In de relatie naar God, de samenleving, de ander en naar mezelf is nog zoveel te ontdekken. Het is een voorrecht om daarin elke dag ondersteund te worden door die beweging van eenvoud, soberheid, liefde en gemeenschap, de Moderne Devotie.

Mink de Vries, wonende te Zwolle, getrouwd en drie kinderen van 23, 20 en 18 jaar.

 

2014-04-05 Bert Pierik kleinMijn naam is Bert Pierik


Ik ben in 1961 geboren en getogen op Bergklooster. Mijn familie is al meer dan een eeuw verbonden aan de begraafplaats. De geschiedenis van het verdwenen Agnietenklooster was altijd wel ergens aanwezig in mijn jeugd.


Toen ik in 1985 ging werken op de begraafplaats kwam ik steeds meer letterlijk in contact met die geschiedenis. We vonden op het oudste gedeelte allerlei bouwpuin bij het delven van graven. De bijzondere vondsten ben ik gaan verzamelen en liggen nu uitgestald in het museumschuurtje op de begraafplaats.


Rond 1998, 600 jaar na de inwijding van het Sint Agnietenklooster, raakte ik betrokken bij archeologisch onderzoek naar het klooster en de vertaling van deklooster kroniek. In dat zelfde jaar werd de gedenksteen naar de zijingang van Bergklooster verplaatst en vanaf die tijd assisteerde ik vaak bij de zomeravondontmoetingen. Allerlei oude uitgiftes van De Navolging ben ik gaan verzamelen en zo ontdekte ik steeds meer de zeggingskracht van het door Thomas geschreven boekje.


In 2010 ben ik tot het bestuur toegetreden. Samen met Christa woon ik op Bergklooster, onze dochter Arianne en zoon Sibren studeren en zijn het huis al uit.

 

 

2014 Gerard

  Gerard Schoutsen (adviseur, tot 2014 penningmeester)
(08-01-1947 te Enkhuizen)

Peter Ponten, eertijds bekend in r.k. kringen, benaderde me voor een bestuurslidmaatschap. Sinds begin 2007 maak ik deel uit van het bestuur. Eerst als gewoon bestuurslid en vanaf 2010 als penningmeester en als beheerder van de website.

Thomas en de moderne devoten spreken me aan door hun eenvoud en hun doeltreffende aanpak in een tijd die kerkelijk nogal roerig was. En dan vooral hun lekenbeweging, waarin ik de sporen ontwaar die ook in de 3e orde van Sint Fransiscus tot uiting komen; een beweging waarvan indertijd mijn oma in West-Friesland lid was. Daarnaast heb ik door mijn opleiding, werk en maatschappelijke betrokkenheid een open oog voor aspecten van (sociale) geschiedenis en put ik inspiratie uit mystiek en filosofie. Ik ben daar eerder praktisch in, dan dat ik zwaar leun op teksten van Thomas; zijn en mijn inspiratiebron zijn natuurlijk het leven van Christus.

Eind 2011 was ik 40 jaar getrouwd met Margriet. Begin 2012 overleed zij na een rijk leven als gevolg van kanker. Ik heb 3 kinderen (39, 38 en 34) die hun draai hebben gevonden. Met Anna, mijn nieuwe geliefde, hoop ik in de loop van 2014 samen in Arnhem opnieuw een mooie tijd tegemoet te gaan.

 484029 10200682598770773 1347550925 n

 

Henk Tacken, penningmeester

 

 

2014-02-17 pasfoto JW Vinke

Jan Willem Vinke
(03-10-1940 te Zwolle)

Als jongeling was ik in de toenmalige OLVrouwe-kerk koorlid onder leiding van Eduard Ponten sopraan in het jongenskoor en kreeg hierdoor mijn eerste kennismaking met de RK. kerk.
De lagere school heb ik gevolgd bij de "fraters" op de vroegere St. Jozefschool te Zwolle en daarna heb ik met succes de HBS-b opleiding aan het Thomas a Kempis lyceum te Zwolle gedaan.
In de toen nog verplichte militaire dienst volgde ik te Middelburg de opleiding tot landmacht officier der Militaire Administratie. Daarna volgde de aanstelling als luitenant-officier in de functie van korpsadministrateur; eerst in Nederland en later in de jaren zestig op contract als budgetanalist een aantal jaren bij het NATO-hoofdkwartier in Mönchengladbach. Na beëindiging van mijn militaire loopbaan heb ik vele jaren gewerkt en ervaring opgedaan in de bouwsector met inkoop grond van Nederlandse gemeenten en het ontwikkelen van bouwprojecten. Eind jaren zeventig heb ik als uitbater een tweetal horecabedrijven in Zwolle gehad en geleid. Vanaf midden jaren 1990 verstrekte ik voor enkele bedrijven financiële - en hypothecaire adviezen aan particulieren waarna ik in 2006 met pensioen ben gegaan.
In de Zwolse basiliek OLV (de Peperbus) te Zwolle ben ik actief als koorlid in het gregoriaans mannenkoor. Daarnaast verricht ik als basiliekwacht veel vrijwilligerswerk. Door de in deze basiliek aanwezige reliekschrijn van Thomas a Kempis is mijn interesse voor Thomas' leven en voor zijn gedachtegoed gegroeid.
Het bestuur van de stichting Thomas a Kempis streefde in 2012 naar een kortere lijn met de locatieraad van de OLVrouwe-basiliek en benaderde mij voor een bestuursplaats. Gezien mijn diverse ervaringen en interesse heb ik daarmede ingestemd en ben medio 2012 toegetreden als bestuurslid van Stichting Thomas a Kempis.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur