Boekpresentatie

De poging van o.a. de Stichting Thomas a Kempis om de Moderne Devotie als immaterieel erfgoed erkend te krijgen, is niet gelukt.

Hoewel de mogelijkheden reëel leken, heeft de onafhankelijke toetsingscommissie van de nationale inventaris voor immaterieel erfgoed de conceptaanvraag verleden jaar negatief beoordeeld. De commissie acht het onderwerp te religieus van karakter en daarmee niet in lijn met de betreffende Unesco conventie.

Ondanks deze teleurstelling, heeft de samenwerking tussen de erfgoedpartners wel degelijk vruchten afgeworpen. Zo worden er diverse mogelijkheden verkend en gerealieerd om de Moderne Devotie toeristisch op de kaart te zetten.

Ook is er een nieuw standaardwerk over Moderne Devotie in Noordwest-Europa tot stand gekomen.

Drs. Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft zich als mede-initiatiefnemer bereid verklaard het eerste exemplaar in ontvangst te nemen.

Een tweede exemplaar zal worden uitgereikt aan Zuster Francis-Joseph Legrand, namens de Federatie van Augustinessen van Windesheim. Deze zaterdagmiddag vindt namelijk ook de première van de film “De laatste zusters van de Federatie van Augustinessen van Windesheim” plaats in de kerk van Windesheim.

Weet U welkom.

Graag even een mailtje naar Ewout van der Horst evanderhorst@ijsselacademie.nl als U de bijeenkomst wilt bijwonen.

Knipsel boek2

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur