Disputatio, 30 jaar stichting Thomas a Kempis

Lustrum Thomas a Kempis Stichting.

Waanders In de Broeren, Achter de Broere 1-3 , Zwolle.

Woensdag 17 oktober van 19.30 tot 22.00 uur.

U bent van harte welkom.

Op woensdag 17 oktober 2018 is het precies 30 jaar geleden dat de oprichtingsakte van de Zwolse stichting Thomas a Kempis werd getekend. Dit gedenkwaardige feit willen wij op die datum vieren met betrokkenen en belangstellenden.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in Waanders In de Broeren.

Het programma begint om 20.00 uur.

Voor de pauze wordt een heuse Middeleeuwse disputatio gehouden rond de stelling

‘De Moderne Devotie is een hoogst interessante laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging geweest maar is niet meer van deze tijd.’

Bestuurslid Jan Bijlsma zal deze stelling verdedigen waarna dr. Charles Casper, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut en onderzoeker van o.a. de Moderne Devotie, de stelling zal weerleggen. Vervolgens kan het publiek ook van zich laten horen.

Na de pauze zal bestuurslid Mink de Vries ons in woord en beeld meenemen in de wijze waarop de Moderne Devotie zich vanuit Deventer en Zwolle over Nederland heeft verspreid.

Tenslotte heffen we het glas op dit zesde lustrum van de stichting!

De feestelijkheden duren tot 22.00 uur.

Weet u welkom!

Namens het bestuur van de Stichting Thomas a Kempis,

Mariska van Beusichem, voorzitter

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur