Zomeravond ontmoetingen 2018 Joop van Ommen

takhoofdNb. In verband met het feit dat Joop van Ommen net uit het ziekenhuis was ontslagen, en dat hij weinig met papier heeft, heeft de Stichting Thomas a Kempis zelf een verslag gemaakt van het verhaal van Joop.

Joop begint het verhaal met de Herberg, de opvang voor dak – en thuislozen in Zwolle, en toch wel het hoogtepunt en de erkenning in het leven van Joop. Er bestaat geen standaard in dakloos zijn. De mensen die terecht komen bij Joop hebben hele verschillende achtergronden. Van de bankdirecteur tot de vrachtwagenchauffeur, van de monteur tot de ondernemer. Iedereen kan zomaar alles kwijt zijn, door scheiding, schulden, werkloosheid of een verslaving. Joop is met de opvang begonnen bij de WRZV hallen, hij organiseerde toen vaak voetbaltoernooien voor kwetsbare doelgroepen. Zelf was Joop taxichauffeur. Dat is ook de reden dat hij Bergklooster goed kent, als chauffeur reed hij vaak met familie van de overledene naar de begraafplaats.

De eerste jaren ondervond Joop veel weerstand en tegenstand van maatschappelijke organisaties en de gemeente Zwolle. Was het niet illegaal wat die Joop van Ommen deed ?

Zeker de eerste jaren met de keten om de WRZV hallen heen, en de slaapplaatsen in de kleedkamers, leek het wel een Zwolse perron nul (Perron nul = opvang en gebruikersplaats bij Rotterdam CS). Voor Joop geldt gelijkwaardigheid tussen alle mensen, iedereen is welkom die hulp nodig heeft. Van de nette vrouw tot het bijstandsgezin, van de bekende Zwollenaar tot de burgemeester.

Joop van Ommen

Na jaren strijden, en lange dagen voor Joop, werd uiteindelijk de Herberg geopend. Een vast opvangplek met een goede organisatie. De Herberg wordt gesteund door alle maatschappelijke organisaties en de politiek. Voor Joop geldt dat mensen het moeten doen, mensen voor mensen. Met allemaal sterke en zwakke punten. Zo heeft Joop nogal eens te horen gekregen dat hij niet met geld om kon gaan. Voor Joop gaat het om mensen en niet om geld. Hij is dankbaar dat hij het verhaal over de dak – en thuislozen ook op de Agnietenberg, bij Thomas, mag vertellen. Kostbaar en een voorrecht om te mogen doen, daarom wilde Joop ook zo graag komen, ondanks een kwetsbare gezondheid.

Een anekdote om mee af te sluiten ; toen burgemeester Henk Jan Meijer terugliep na zijn auto, samen met een vrouw die hij niet kende, zei hij “ met die Joop heb ik heel wat te stellen gehad “. Waarop de vrouw gevat antwoordde “ Vertel mij wat “ !

Zij bleek de vrouw van Joop te zijn ….

 

Paul, een lid van Domini Santus deed spontaan een oproep om  "de Herberg"  ook te bellen bij overbodig huisraad. Hij had een nieuw bed gekocht en het oude bed was via "de Herberg" terecht gekomen bij een oudere man die op straat was komen te staan (op een manier zoals iedereen dat zou kunnen overkomen). Die man had o.. via "de Herberg" nieuwe huisvesting gekregen en kon het oude bed goed gebruiken.

 zoa-2018 3

De stoel staat klaar voor Joop van Ommen, een half uur voor de lezing. Zie hoe mooi het licht valt op de plek bij het monument. 

Centraal bureau voor de Statistiek (CBS):

Nederland telde op 1 januari 2016 naar schatting 31 duizend daklozen van 18 tot 65 jaar. Dat zijn er ongeveer evenveel als een jaar eerder, maar de samenstelling van deze groep is behoorlijk veranderd. Er zijn aanmerkelijk meer jongere daklozen (18 tot 30 jaar), terwijl ook het percentage daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen. Dat meldt CBS op basis van de jaarlijkse schatting van het aantal daklozen. 

Lees verder

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/dakloos-vaker-jong-en-niet-westers

zoa-2018 2

 

Begraafplaats Bergklooster, vlak achter het monument

 

domini cantus

 

Domini Cantus (Foto 2015) zorgde weer voor een prachtige muzikale omlijsting van de lezing.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur