Zomeravondontmoetingen 2017

Lijden, erop of eronder

Zomeravond Ontmoetingen Thomas a Kempis

Zwolle, 7 juni 2017

De Thomas a Kempis Stichting heeft drie verschillende sprekers uit de Gezondheidszorg uitgenodigd om een korte overweging uit te spreken tijdens de zomeravondontmoetingen over het thema “ Lijden, erop of eronder.

De avonden vinden plaats op zaterdag 17 juni, 24 juni en 1 juli. Elke avond begint om 20.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting, napraten, koffie en thee. De zomeravondontmoetingen vinden plaats bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg, in de zomer ook wel de “ groene kathedraal “ genoemd.

De sprekers zullen het vooral hebben over het lijden en hoe wij er mee omgaan. Een zeer actueel thema, ook bij de besprekingen nu rond een nieuw kabinet. Wat betekent kwaliteit van leven en wat is ondragelijk lijden ? Vragen waar ook Thomas a Kempis zich mee heeft bezig gehouden. Zo heeft hij de biografie geschreven van Liduina van Schiedam(1380-1433). Deze vrouw was 33 jaar aan het ziekbed gekluisterd, eerst opstandig maar later onderging ze haar ziekbed met heilige vreugde.

Het thema wordt vanuit drie verschillende invalshoeken belicht. Op 17 juni komt Marijke Groot aan het woord. Zij is ervaringsdeskundige bij Dimence, een grote GGZ instelling in de regio Oost. Muzikale begeleiding is er van het Thomaskoor Domini Cantus o.l.v. René van Breukelen.

Op 24 juni spreekt Dr. Margreet de Vries-Schot, zij is theologe en psychiater.

Muzikale begeleiding die avond is er van Maaike Gerritsen op viool en Sofie van Boheemen op altviool.

Tenslotte spreekt op 1 juli Dr. Rob Dillmann, hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala. Deze avond wordt muzikaal ondersteund door Jeroen van Dijk op cello en Rik Hasselman op gitaar.

U bent van harte welkom op deze inspirerende avonden op misschien wel de mooiste plek van Zwolle.

Voor meer info ; Mariska van Beusichem vz. Stichting Thomas a Kempis

06-23165797, voor vragen en interview verzoeken.

 

Na afloop is er tijd voor ontmoeting bij koffie en thee.

Waar: Buiten, bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg,

Bergkloosterweg, Zwolle. Er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig.

Kosten: Vrijwillige bijdrage

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur