Najaarscursus Thomas a Kempis

Locatie Consistoriekamer van de Grote Kerk Zwolle

Tijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 

Kosten:

Per avond, € 7.50, vriendenThomas a Kempis € 5.00

Per drie avonden:€ 20.00, vrienden € 12.50

Eerste kopje koffie/thee gratis.

U kunt op de avond zelf betalen, maar mag ook het bedrag alvast overmaken naar onze rekening Thomas a Kempis Stichting, NL 09 INGB 0002 4457 13 onder vermelding van uw (mail)adres en de avond(en). U ontvangt dan een mail of brief, die als toegangsbewijs dient.

Graag nodigen wij u uit voor onze tweejaarlijkse Najaarscursus in november. Tijdens drie cursusavonden wordt dus het thema : ‘Moderne Devotie en democratie’ nader uitgediept

Het klinkt als een wonderlijke combinatie: De Moderne Devotie was immers een middeleeuwse beweging die in ons land ontstond lang voordat er sprake was van een democratie, zoals we die nu kennen. En toch... ze begon als leken beweging van mensen die zich, trouw aan hun persoonlijke inspiratie, verzetten tegen het machtsdenken van de kerk. Met oog voor gewone mensen leverden ze een bijdrage aan de stadsontwikkeling, landbouw, cultuur en onderwijs.

Er zullen drie sprekers aan het woord worden gelaten, die vanuit hun deskundigheid een licht op het thema zullen werpen. Arie Slob, Henk Hagoort en Hildo van Engen zullen met u bespreken, ieder vanuit hun eigen achtergrond en expertise, of en welke relatie gelegd kan worden tussen de lekenbeweging van de Moderne Devotie in de Middeleeuwen en de huidige democratische ontwikkeling. Wij zijn overigens zeer verheugd dat bovengenoemde sprekers bereid zijn dit op zich te nemen. 

 

Korte toelichting op de sprekers:

• Arie Slob, was vele jaren als Kamerlid voor de CU en als fractieleider van de CU in de Tweede Kamer werkzaam. Sinds 1 januari 2016 is hij directeur zowel van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) als van de IJsselacademie.

• Henk Hagoort, is per 1 september bestuursvoorzitter van de  Hogeschool Windesheim. Voorheen was hij voorzitter van de NPO en daarvoor voorzitter van de Evangelische Omroep (EO). Henk Hagoort studeerde in Utrecht Geschiedwetenschappen, met als specialisatie de Middeleeuwen.  

• Hildo van Engen,is historicus ( UvU) en kenner van en publicist over vele facetten van de  Moderne Devotie. Hij is hoofd Streekarchief van Langstraat,Heusden en Altena. Auteur van onder andere: 'De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht', Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie..  

 

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur