Bert Beun, Deltion, Zomeravondontmoeting 2016

Knipsel foto mariska zoa1 2016

Knipsel foto violiste  zoa 1

Knipsel foto bb zoa 2016Zwolle 1377-1415, arme studenten trekken naar Zwolle om te mogen meedoen, kansen te verkrijgen aan de Latijnse school gerund door rector Johan Cele. Zijn visie op open onderwijs, zijn hervormende schriftuitleg gericht op praktische levenswijsheid doen Zwolle bloeien als studentenstad.

 

Een verhaal over meedoen, over kansen bieden…

 

Zwolle 2016, het verhaal van Fahran, leerling Deltion Entree-onderwijs opgetekend door Charley Blomjous, student journalistiek Windesheim in het boek vol levensverhalen ‘Queen Latifa’.  In één nacht moet Fahran kiezen; Blijft hij bij zijn familie in Afghanistan. Of vlucht hij zonder hen naar een veilig land? Inmiddels woont Fahran (20) drie jaar in Nederland. Op Urk. Daar woont hij in een fijn huis. In zijn eentje. In het weekend gaat hij vaak naar het strand om te kijken naar de zonsondergang. En dan denkt hij terug.

 

Een verhaal over meedoen, over kansen bieden…

 

 

Zwolle 1377 – 1415, Johan Cele selecteert de studenten aan zijn Latijnse school in Zwolle. Afkomst, rijkdom, status zijn geen criteria, gedrevenheid en passie des te meer. Johan Cele inspireert hen tot het opdoen van een persoonlijke verzameling wijsheden, citaten en ervaringen, tot het vastleggen hiervan op schrift, voor eigen gebruik, om te groeien.

 

Een verhaal over excelleren, over kansen bieden…

 

Zwolle 2016, Laura Faas en Thamar Lambregtse van het Deltion College uit Zwolle gaan mee op handelsmissie met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima naar Duitsland en zitten aan aan het diner. Deze twee meiden volgen de opleiding International Business Studie en winnen in maart 2016 de nationale vakwedstrijd voor mbo’ers, Skills Heroes. Zij werden Nederlands kampioen ‘Internationaal Ondernemen’ en verdedigen in december de Nederlandse eer in Göteborg.

 

Een verhaal over excelleren, over kansen bieden…

 

 

 

Zwolle 1377 – 1415, mensen in deze regio staan uit onvrede op tegen misstanden onder de geestelijkheid en de kerkelijke leiding. De hervormingsbeweging Moderne Devotie ziet het levenslicht. Geert Grote weerhoudt zijn vriend Johan Cele ervan in het klooster in te treden. Als rector van de Latijnse school in Zwolle kan hij méér betekenen. Zijn schriftuitleg en onderwijs beïnvloeden scholieren en burgers, toekomstige leiders worden in het onderwijs gevormd. Weg van misstanden, opstaan voor rechtvaardigheid.

 

Een verhaal over betekenis geven, over kansen bieden…

 

Zwolle 2016studenten van Deltion uit deze regio spreken zich in de JOB-enquête en diverse panelgesprekken uit. De trots op hun opleiding, op hun Deltion, klinkt luid. Hun kwalificatie ‘A great Place To study’ maakt ons stil. Hun kijk op het leven, hun meedenken over een rechtvaardiger samenleving inspireert. Samen met docenten zoeken zij een eigentijds antwoord gericht op een eerlijker maatschappij. Voorbij carrière denken, voorbij evenwicht tussen werk en privé. Op weg naar zingeving in het leven, toekomstige leiders worden in het onderwijs gevormd. Weg van misstanden, opstaan voor rechtvaardigheid.

 

Een verhaal over betekenis geven, over kansen bieden…

 

 

Meedoen, excelleren, betekenis geven, ingrediënten voor een krachtige sociale en economische regio Zwolle. Ingrediënten voor toekomstbestendig onderwijs in de regio Zwolle aan ruim 40.000 Young Potentials in het MBO en HBO die anno nu dagelijks Zwolle Studentenstad bevolken.

Onderwijs geïnspireerd op het aloude recept van de Moderne Devotie. Onderwijs gericht op het verkrijgen van 21th Century Skills als mediawijsheid, creativiteit, samenwerken en ondernemendheid.

 

De kunst om op te leiden voor beroepen die nog niet bestaan, om studenten mee te nemen in een wereld van New Jobs. Studenten die nadrukkelijk naar de betekenis van hun leven zoeken, meer dan vorige generaties één willen zijn met elkaar en met hun omgeving. Nieuwe generaties waar we veel van kunnen leren als we durven te zien dat zij het nieuwe vertegenwoordigen.

Het nieuwe dat ontstaat naast het oude, niet als transformatie van het oude. Het nieuwe dat het oude vervolgens doet verschrompelen en verdwijnen. Denk aan Über, het grootste taxibedrijf zonder eigen auto’s en chauffeurs. Denk aan Air B&B, met de meeste overnachtingen zonder eigen kamers. Denk aan Facebook, het grootste mediabedrijf zonder eigen content. Denk aan Alibaba, het grootste warenhuis zonder eigen voorraad.

 

Wat vraagt dat van mij en mijn collega-bestuurders uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de regio Zwolle?

Allereerst het vermogen institutioneel denken te overstijgen, daadwerkelijk samen te willen werken, eigen belangen en structuren overstijgen, kijkend naar ‘de bedoeling’. Daarbij onrecht signaleren en omzetten in kansen voor eenieder ongeacht afkomst, geloof of geslacht. De Hanzementaliteit tezamen met de beginselen van Moderne Devotie helpen ons met oog voor het verleden de toekomst vorm te geven.

 

En mijn persoonlijke bijdrage? Ik werk vanuit het principe ‘Verbinden van trots en besef’. Verbinden van onszelf met elkaar, verbinden van onszelf met de buitenwereld. Trots zijn op alle zaken die we samen bewerkstelligen, trots zijn op zaken die anderen bewerkstelligen. Voorwaar een hele lijst kijkend naar de flow in deze regio. En dat alles vanuit het besef dat zoiets niet vanzelf gaat, dat alles is gegeven. Daarbij ook het besef dat we er wel iets voor moeten doen, een kwestie van hard werken en volhouden. Alleen dan kunnen we ‘Het beste waarmaken!’.

 

En om met Thomas a Kempis af te sluiten: ‘De mens ziet onze daden, God onze beweegredenen.’

 

Dank voor uw aandacht.

Dhr. Bert Beun, voorzitter van het College van Bestuur van het Deltion College        

Knipsel foto bb zoa 2016

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de