De kerk is van de mystici, niet van de macht

De link naar het artikel is:

https://leonardoboff.wordpress.com/2018/11/27/a-igreja-e-dos-misticos-nao-do-poder-l-boff-na-la-repubblica/

Gebruik bijvoorbeeld in Google Chrome de vertaling. In iets gebrekkig nederlands is het interview wel te volgen.

 Dit is een Google vertaling en is dus in gebrekkig nederlands !!!!!!!!!!! Het vertaalde is bewust niet gecorrigeerd, omdat we het italiaans niet machtig zijn en zodoende niet 100% weten of we dan wel het juiste vertalen. Het gaat ons om een indruk te geven van het interview en het waarom Boff de Navolging weer heeft vertaald.

 

 

"De kerk is van de mystici, niet van de macht." L.Boff in La Repubblica

27/11/2018
 
 

Hier gaat de Braziliaanse vertaling van de hier gepubliceerd op deze blog evenals was in de krant van Rome interview  La Repubblica op 26/11/2018 bij de lancering van mijn omrekening van Christus Imitatie van 1441 middeleeuws Latijn in vier boeken ontworpen door de grote man spiritueel dat was Thomas van Kempis. Ik voegde een andere op de Tracking Jezus, van belang voor de Kerk van vandaag vooral voor de christenen in de wereld leeft, chieo conflicten en violêncisas en zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en de rechten van de vulneráveis.Lboff

                            "De kerk is van de mystici, niet van de macht."          

                  

                     IHU Magazine online 27/11/2018

Zijn "zwanenzang": dit wordt beschouwd als door hemzelf, de vertaling die Leonardo Boff , een voormalige monnik franciscaner en voormalig Braziliaanse priester, bekend exponent van de bevrijdingstheologie, maakte de "Navolging van Christus" , van Thomas Kempis . De een van de meest mediteerde teksten na het Evangelie en opnieuw vertaald uit de editie van het Vaticaan Polyglot Press , Boff voegt toe, "in de schemering van het leven," een vijfde boek over de navolging van Jezus .

Het rapport is van Paolo Rodari , gepubliceerd in La Repubblica van 11-21-2018. De vertaling is van Moses Sbardelotto .

Hier is het interview.

Freud, Jung en Heidegger lezen dat Thomas van Kempis nadenkt over het onderwerp van zelflediging tegen alle gehechtheid aan het zelf. Is hier vandaag behoefte aan?

Het is een centraal thema en vertegenwoordigt de houding van Jezus die, 'goddelijk van aard zijnde', zichzelf ontdeed van gelijk te zijn aan ons. Deze afstand doen van zelfhechting is de eerste deugd van het boeddhisme en ook van het christelijke spirituele pad. En het is het centrale thema van de grootste van de mystici van het Westen , meester Eckhart , met zijn Abgeschiedenheit , de praktijk van onthechting. Psychologen zoals Freud  en filosofen als Heidegger  begrepen deze behoefte van Thomas de Kempis . Onthechting is de eerste stap naar het ware proces van individuatie en persoonlijke identiteit. Dit is wat ons het grootste geschenk verzekert na liefde, wat innerlijke vrijheid is.

Je schrijft dat het volgen van Jezus betekent dat je je zaak opneemt, je risico's neemt en uiteindelijk je eigen tragische bestemming accepteert. Wat betekent dat?

Het is een realiteit waarvan de Kerk getuige was van de bevrijding van Latijns-Amerika onder de militaire regimes in verschillende landen. Het is dit soort kerk dat de optie serieus neemt voor de armen, die vandaag veel martelaren heeft voortgebracht en produceert, tussen leken en leken, priesters en bisschoppen, zoals Oscar Romero in El Salvador en Angelelli  in Argentinië .

De kerk lijkt, in sommige delen ervan, gehecht aan een imperialistische / Constantijnse visie, ondergedompeld in de geschiedenis en toegewijd aan de verovering van de macht. En Francis verschijnt soms als een meteoor in een wereld die ernaar streeft om het bij te houden. Wat denk je?

Ik ben oprecht van mening dat de kerkinstelling, dat wil zeggen de kerk als een hiërarchische samenleving , zich niet deel van het volk van God voelt zoals gevraagd door het Tweede Vaticaans Concilie , maar daarbuiten en erboven. Niet organiseren rond het eerste concept van communio , van gemeenschap tussen allen, maar rond de heilige kracht ( sacra potestas ), exclusief omdat geconcentreerd in slechts enkele handen. Dit type kerk viel in de drie verzoekingen die Jezus onder ogen zag en overwon: die van de religieuze macht om de wereld vanuit de tempel te hervormen; de verleiding van de profetische kracht om stenen in brood te veranderen; en de verleiding van politieke macht om over alle volken te heersen.

De woorden die de katholieke Lord Acton sprak over de machtige pausen van de Renaissance blijven : "Macht neigt tot corruptie en absolute macht corrumpeert absoluut." En nog relevanter is deaanspraak  van Hobbes op macht, die, zo betoogde hij, uitsluitend berust op het 'onophoudelijke verlangen om steeds meer macht te hebben'. Alle woorden die zich in de geschiedenis van de kerk hebben gemanifesteerd, door een enorme concentratie van macht, uitsluitend in handen van de geestelijkheid, met uitsluiting van vrouwen in het bijzonder. Er was een paus nodig van het einde van de wereld die de naam Franciscus koos , het archetype van armoede en de verzaking van alle macht, om te laten zien hoe de hiërarchie van de kerk zou moeten worden geleid door dienstbetoon (hierodulia ), en niet in de heilige macht ( hiërarchie ).

Heb je een zekere uitsluiting van Rome gehad?

Ik had geen wrok voor de straf die me werd opgelegd door de silentium obsequiosum . Ik wist dat de theologie van heilige macht die in de hoofden van het voormalige Heilige Kantoor werkzaam was mijn veroordeling onvermijdelijk zou maken. Ik voelde me echt en had de steun van de Bisschoppenconferentie van Brazilië . Dus aanvaardde ik stilletjes het opleggen van "onderdanige stilte" en vervolgens opgeschort door Johannes Paulus II .

Paus Bergoglio ontvangt verschillende kritieken van conservatieve sectoren van de kerk. Waarom?

Ik denk dat de Conservatieven waren gewend aan een farao paus, met titels en symbolen van de macht overgenomen van de heidense keizers. Dan komt plotseling een paus buiten het traditionele raamwerk, die zichzelf afstoot van al dit profane apparaat dat de gelovigen vervreemdt en de geestelijke ijdelheid bevordert . Ze accepteren geen paus die niet komt van hun stervende oude christendom. Francisco brengt een nieuwe sfeer van kerken die niet langer zijn de spiegel van Europa, maar volgens bronnen kerken, met hun theologie hun pastorale zorg vooral de armsten, de liturgie, de weg van God te prijzen.

Voelt u zich nog steeds een kind van de kerk?

Ik heb me altijd in de katholieke kerk gevoeld. Aan het einde van mijn leven - ik word 80 op 14 december - ik maak me geen zorgen over het verleden, maar ik keer mijn ogen naar de eeuwigheid. Het verenigen van mijn naam, die van een theologus peregrinus , die van de grote Thomas van Kempis, is de grootste eer voor mij. "Was het het waard?", Vroeg Fernando Pessoa , de grootste Portugese dichter. Ik maak mijn eigen antwoord: "Het is het allemaal waard als de ziel niet klein is." Ik kan zeggen dat ik met de genade van God probeerde mijn ziel niet klein te houden.

 

Meer weten over de bevrijdingstheologie:

https://www.kro.nl/katholiek/abc/bevrijdingstheologie

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de