Activiteiten Ruusbroec Genootschap

Op 25 oktober wordt de nieuwe, digitale Ruusbroecconcordantie gepresenteerd.

In de kalender die in deze nieuwsbrief te vinden is, zijn deze en alle andere activiteiten opgenomen die (mede-) georganiseerd zijn door leden van het Ruusbroecgenootschap en alle congressen waarop leden van het Ruusbroecgenootschap spreken. Voor meer informatie over deze activiteiten verwijzen wij u graag door naar onze website: www.uantwerpen.be/ruusbroecnieuws. Via deze pagina kunt u ook ons jaarverslag over 2016 inzien. Ook via Twitter en via Facebook kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten. Wij kijken er naar uit u binnenkort op een van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Veerle Fraeters Directeur Ruusbroecgenootschap

 

Ruusbroec dag 1 dec

Mystieke vrouwen aan het woord

Op vrijdag 1 december organiseert het Ruusbroecgenootschap samen met het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen een (UCSIA) het symposium Mystieke vrouwen aan het woord.

Vier gastsprekers belichten vier vrouwelijke mystieke auteurs uit evenveel tijdsperioden:

Marguerite Porete (†1310),

Maria Petyt (†1677),

Theresia van Lisieux (†1897) en

Simone Weil (†1943).

Deze vrouwen lieten zich, elk op eigen wijze, via hun daden en geschriften gelden en hun intellectuele nalatenschap spreekt vandaag nog aan. Dichter-performer en redacteur van het maandblad Streven Annemarie Estor laat de vrouwen zelf aan het woord. De inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via onze website.

 

Zie nieuwsbief verder:

ruusbroec kop

 

 ruusbr 1

ruusbr 2

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur