Navolging van Christus met Jos Moons sj in Petrus en Paulus Parochie Leiden.

Binnen het jaarthema ‘Moderne Devotie’ in ons blad Rondom de Kerk spreken we deze keer met jezuïet Jos Moons. Hij werkt als promovendus systematische theologie en studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology. Ook schrijft hij voor Ignis webmagazine, een online tijdschrift over geloof en samenleving. Daarnaast assisteert hij in de Krijtbergkerk in Amsterdam. Hij begon in 2005 als priester van het bisdom  Rotterdam. Ignatius, zo blijkt, heeft zich diepgaand laten beïnvloeden door de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Maar er zijn ook duidelijke verschillen.

Persoonlijke omgang met God

Ook Jos Moons ziet de ‘Navolging van Christus’ van Thomas a Kempis (1380-1471) als een uiterst belangrijk boek: ”Persoonlijk contact met God is natuurlijk niet nieuw in de tijd van Thomas. Maar zijn grote verdienste is wel dat hij dat heeft gekoppeld aan de dynamiek van het opkomende individualisme van zijn tijd. In een tijd waarin de Kerk in een erg slechte toestand verkeert wijst hij met de ‘Navolging van Christus’ een alternatieve weg. Hij leert mensen een heilig en goed leven te leiden, met oog voor de naaste, in het kader van een persoonlijke omgang met God. En dat slaat aan. Dat zie je wel aan de bijna 5000 vertalingen sindsdien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het boek na de bekering in 1521 van Ignatius van Loyola (1491-1566) op diens pad komt. Je vindt het in die tijd in heel Europa.”

Rijke innerlijke wereld

De Navolging van Christus raakt bij Ignatius een gevoelige snaar omdat Ignatius, net als Thomas, merkt dat er een rijke innerlijke wereld is van verborgen omgang met God, maar ook dat die wereld wel wat ordening kan gebruiken. Daarnaast ziet hij hetzelfde probleem als Thomas: een  Kerk die door allerlei misstanden in een slechte toestand verkeert. En ook Ignatius wil de mensen helpen hun spiritualiteit te ontwikkelen door zelfonderzoek. Toch zijn er ook duidelijke verschillen.

Macho en vechtersbaas

Zo hebben Thomas en Ignatius een volstrekt andere persoonlijkheid. Moons: “Waar  Thomas begint in het klooster en geleidelijk vrijer wordt is Ignatius van nature een macho en vechtersbaas. Na zijn bekering wordt hij eerst een macho-asceet, die bijvoorbeeld dagenlang vast, en vindt hij pas geleidelijk smaak voor het fijnzinnige en de middenweg. Bij beiden zit er een ontwikkeling, en juist die ontwikkeling is voor ons interessant, misschien wel omdat wij die ook zelf kunnen doormaken.”

Ignatius vindt God in de wereld

Een verschil is bijvoorbeeld ook dat Thomas schrijft in een monastieke setting. Moons: “Zijn teksten zijn bedoeld om rustig te lezen en er over na te denken, ‘buiten de wereld’ als het ware. Ignatius vindt God steeds in de wereld en zal dan ook alles van die wereld gebruiken als het hem helpt. Thomas zou, om maar eens wat te noemen, als hij nu zou leven wellicht geen laptop aanschaffen. Ignatius juist zeker wel. Nog steeds willen wij als jezuïeten midden in de wereld staan.”

Troost, teken dat God aan het werk is

Een ander verschil is dat Ignatius zijn leerlingen meer zelf laat nadenken en hen daarin begeleidt. Moons: “Ignatius is sterker in het helpen van mensen om zelf de goede weg te leren vinden. Hij wil een kompas aanleren. Dat blijkt ook uit het feit dat Ignatius in zijn aanwijzingen weliswaar veel droger is, maar ook compacter, en dat hij veel meer een pedagogiek biedt. Thomas geeft geen kompas maar de goede antwoorden. Zijn boek bestaat uit een hele serie ‘tegeltjeswijsheden’. Ignatius geeft je uit eigen ervaring aanwijzingen om kritisch te bezien wat er met je aan de hand is. Het gaat hem daarbij vooral om wat je merkt in je ziel, in je gevoel, en om het verschil tussen bijvoorbeeld vrede en onvrede. Dat noemt hij troost en troosteloosheid. Troost is een teken dat God aan het werk is, en troosteloosheid wijst op werk van het kwaad. De kunst is om de ‘geesten te onderscheiden.”

Zegeningen tellen

Moons: “Een typisch voorbeeld van het werk van het kwaad is scrupule en zelfbeschuldiging. Dat zie je bijvoorbeeld in Pierre Favre SJ (1506-1546), een tijdgenoot en medebroeder van Ignatius. Voor hij Ignatius leert kennen zit hij vol zelfverwijt, hij denkt alles verkeerd te doen. In zijn niet voor druk bedoelde autobiografie, het Memoriale, zie je hoe hij onder invloed van Ignatius dat zelfverwijt gaat bestrijden door juist steeds zijn zegeningen te tellen. De sleutel daartoe is het steeds weer zich herinneren van het geluk dat hem ten deel is gevallen. Zo helpt Ignatius hem zich af te wenden van een in feite egocentrische houding van zelfkritiek. Ook al is het kwaad nog steeds aanwezig, de troostende God heeft nu het laatste woord. Zo kun je door Ignatius groeien in verbondenheid met God. In die laatste doelstelling stemmen Thomas en Ignatius verrassend overeen.”

Jury Smit

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de