Foto wedstrijd Geert Grote / Moderne Devotie

Waar komt u Geert Groote tegen in het dagelijks leven? Stuur uw foto in en doe mee! In Nederland zijn er maar liefst 135 gemeenten die een directe band hebben met de vernieuwingsbeweging Moderne Devotie, waarvan Geert Groote de grondlegger was. Sommige gemeenten, zoals Zwolle en Deventer, pronken ermee en maken het onderdeel van hun DNA, andere gemeenten weten het niet eens of zijn er niet actief mee bezig.

Door deel te nemen aan deze fotowedstrijd bouwt u samen met het Geert Groote Huis en Deventer Verhaal aan een uitgebreid fotodocument over de Moderne Devotie. Het kan gaan om een gevel, huis, monumentaal pand of gedenkteken in het straatbeeld, een gebeurtenis of activiteit, of een kunstig sfeerbeeld: het onderwerp is vrij in te vullen naar de creativiteit van de fotograaf.

De prijswinnaar, die op 11 december 2015 bekend gemaakt wordt, wint een persoonlijke rondleiding van Mink de Vries en een verzorgde lunch in een ‘Moderne Devotie’ stad naar keuze. Deelnemen kan t/m 27 november 2015 door het opsturen van een foto via www.wetransfer.com aan fotowedstrijd@deventerverhaal.nl.

Inspiratie opdoen

De fotowedstrijd is onderdeel van het Geert Groote Evenement, dat loopt van 3 oktober t/m 11 december in Deventer, en bestaat uit tal van activiteiten, drie exposities op diverse plekken in de stad, filmvertoningen, gespreksavonden, muziekoptredens en workshops. Alle activiteiten draaien om het gedachtegoed van de Moderne Devotie en hoe dat in de huidige tijd nog van invloed is. Kernwoorden hierbij zijn naastenzorg, persoonlijk bewustzijn, bezinning en verantwoordelijkheid.

Voor meer info en de precieze voorwaarden kijkt u op http://deventerverhaal.nl/geertgrootefotowedstrijd/

Meer informatie Het Geert Groote Evenement en de fotowedstrijd worden georganiseerd door Deventer Verhaal en het Geert Groote Huis. Meer informatie en een volledig programmaoverzicht vindt u op www.deventerverhaal.nl/geertgroote en op www.geertgrootehuis.nl.

Voor meer informatie over de fotografiewedstrijd kunt u contact opnemen met projectleider Deventer Verhaal Karlien Engelen: karlienengelen@deventerverhaal.nl, 06-30629013/ 0570-855950.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur