Ruusbroecgenootschap 8 mei Antwerpen

Devotie en emotie

Een nieuwe blik op religieus beeldmateriaal

In 2015 organiseert het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Ant-werpen een reeks activiteiten om haar negentigjarig bestaan als onder-zoeksinstituut te vieren: ‘Ruusbroec Encounters’. Voor elk van deze activi-teiten gaat het Ruusbroecgenootschap een partnerschap aan met een ander onderzoeksinstituut van binnen of buiten de Universiteit Antwerpen. De opzet van ‘Ruusbroec Encounters’ is de raakvlakken tussen hun onder-zoeksgebieden te verkennen. Op 8 mei vindt de tweede ‘Ruusbroec En-counter’ plaats in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep voor Boek-geschiedenis.

Met het oog op de studie van de spiritualiteit in de Nederlanden verzamel-den Desideer Stracke s.j. en Leonce Reypens s.j., medestichters van het Ruusbroecgenootschap, voor hun bibliotheek niet enkel een massa devotie-boeken, ook devotieprenten ontsnapten niet aan hun aandacht. Zij beseften maar al te goed dat deze beeldekens, die reeds in hun tijd steeds zeldzamer werden, waardevolle getuigen zijn van de geloofsbeleving. Gaandeweg groeide deze collectie aan door schenkingen en bruikleengeving. Zo konden we vorig jaar met de financiële steun van de Universiteitsbibliotheek de verzameling aanzienlijk uitbreiden met grote delen uit de nalatenschap van historicus Alfons Thijs (1944-2014). De voorbije decennia werd de collectie gerepertorieerd, waardoor ze nu toegankelijk is voor wetenschappelijk on-derzoek. Tijdens dit colloquium zullen we reflecteren over de mogelijke on-derzoeksperspectieven op deze ondertussen toonaangevende iconografi-sche collectie. Het colloquium wordt vooraf gegaan door een kennismaking met de bibliotheek.

Programma

13.45 Kennismaking met de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap (Grote Kauwenberg 32)

14.30 Devotie en emotie

Een nieuwe blik op religieus beeldmateriaal (lokaal C.103, Stadscampus Universiteit Antwerpen)

Tine Van Osselaer (RG) Ontvangst en inleiding Herman Roodenburg (Vrije Universiteit Amsterdam; Meertens

Instituut Amsterdam)

'Enargeia' en de lijdende Christus. Een emotie-historisch perspec-tief op zestiende- en zeventiende-eeuwse vroomheid Evelyne Verheggen (Museum Catharijneconvent Utrecht) Een nieuwe context voor onderzoek naar devotieprenten: emotie-prentjes

Goran Proot (Bibliothèque Mazarine Parijs; VWB) Moderatie publieke discussie

17.00 Presentatie van brochure

August den Hollander (red.), Het Ruusbroecgenootschap – 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed: een rijke en levende collectie van de Vlaamse jezuïeten aan de Antwerpse Universiteit.

17.30 Receptie

Gelieve apart in te schrijven voor het bezoek aan de bibliotheek en voor de ‘Ruusbroec Encounter’ via de inschrijvingsformulieren. Voor meer in-formatie kunt u mailen of een kijkje nemen op onze website.

Met hartelijke groeten,

Het Ruusbroecgenootschap en de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur