22ste Titus Brandsma lezing

De 22ste Titus Brandsma Lezing 2015 zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni 2015 van 15.00 uur tot 16.00 uur in deGrote of Stevenskerk, St. Stevenskerkhof 62 te Nijmegen en zal worden uitgesproken worden door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin 

Waar onderhandelen ophoudt.

Voorafgaand aan de lezing is er om 13.30 uur een meditatieve bijeenkomst in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Stijn Buysstraat 11 te Nijmegen

Plattegrond van het centrum van Nijmegen met parkeerplaatsen

Korte inhoud

Titus Brandsma had een scherp besef dat er geen ruimte was om het op een akkoordje te gooien met de bezettingsmacht. Hij aanvaardde niet dat de joodse Nederlanders werden uitgesloten van het openbare leven om ze, beroofd van hun maatschappelijke verankering, te deporteren en uit te moorden. Maar tot het te laat was, gingen anderen wél voort met het sluiten van compromissen met de bezetter, ook al moesten ze beseffen dat er niets meer te onderhandelen viel.
In de Titus Brandsmalezing 2015 gaat Ernst Hirsch Ballin in op de betekenis van overeenkomsten als vreedzame ordening van het samenleven, maar ook op de grenzen daarvan. Niet elk compromis is goed. In de strijd tegen terrorisme hebben zelfs democratische regeringen gemeend een tussenoplossing te kunnen afspreken met de verhoorders van gedetineerden: een vorm van folteren, maar zonder zichtbare sporen. Ze compromitteerden daarmee het doel van hun eigen strijd. Medemenselijkheid mag niet worden opgeofferd aan angsten of winstbejag.

Overeenstemming is niet altijd mogelijk. Een rechtsstaat biedt ook een andere weg. Er kan worden beslist bij meerderheid en er is onafhankelijke rechtspraak – maar dat is alleen maar aanvaardbaar omdat onze Grondwet, als belichaming van ons ‘sociaal contract’, de fundamentele rechten van minderheden beschermt. De beslissende maatstaf is de waardigheid van iedere mens, die we respecteren in wat we accorderen, maar ook in wat we niet kunnen aanvaarden.

Professor dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin was onder meer minister van Justitie in het derde kabinet Lubbers en het derde en vierde kabinet Balkenende. Thans is hij hoogleraar Nederlands en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekleedt hij nog vele functies. Zo is hij voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken..

De tekst van de lezing en die van eerdere Titus Brandsma Lezingen

De meeste Titus Brandsma Lezingen zijn inmiddels gedigitaliseerd en kunnen gedownload worden op  de Lezingenpagina van het Titus Brandsma instituut. In de meeste gevallen zijn ze zowel in PDF als in Epub beschikbaar.

Aanmelden

De lezing is vrij toegankelijk maar opgeven is verplicht

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur