Zomeravonsontmoetingen 2014, Andries Heidema

 

Tekst  en foto's 2de zomeravondontmoeting zaterdag 21 juni 2014:
Overdenking door Andries Heidema, burgemeester van Deventer.
Muziek: Maaike Gerritsen, viool

 zomeravond 2 e 2014 006 a

Citaat ND 6/6/2011

Tot op de dag van vandaag lijkt Deventer slordig om te springen met haar religieus erfgoed. Een profeet wordt in eigen stad niet geëerd, leert een wandeltocht die voert langs teloorgegane gebouwen, enkele bronzen plaquettes met uitspraken van Groote, een gedenksteen en het grondplan van een zusterhuis met kapel. Allemaal buitenkant. Waar is de aandacht voor het innerlijk religieus erfgoed, de ideeën van Groote die tot ver in Europa ingang vonden en de weg plaveiden voor de Reformatie?

zomeravond 2 e 2014 005 a

Mopperende en wat kortzichtige rondgang door Deventer. Onterecht want er gebeurde al heel wat meer dan beschreven. Maar gelukkig verandert dan ook de toonhoogte van het ND artikel

Aan deze omissie in het historisch besef van de IJsselstad komt voorgoed een einde met de komst van het Geert Groote Huis in het voormalige centrumgebied van de vernieuwingsbeweging.

Opening begin oktober vorig jaar van het Geert Groote huis door CdK en mij als burgemeester van Deventer. Een grotendeels in glas opgetrokken gebouw dat associaties oproept met een kapel. Gebouwd op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven. Forse financiële bijdragen van Europa, provincie, bedrijven, particulieren en gemeenteInitiatief waaraan al sinds 1996 werd gewerkt

En er gebeurde de afgelopen jaren al veel meer in Deventer mbt de Moderne Devotie!

Komende september wordt voor de vijfde keer in de Grote of Lebuinuskerk de jaarlijkse Geert Grootedag georganiseerd met lezingen en andere vormen van inspiratie en bezinning

Geert Groote Universiteit: een kleine particuliere academische instelling in opbouw: Het wordt gedragen door een groep enthousiaste wetenschappers, studenten en deskundigen. De Stichting Geert Grote Universiteit werkt sinds 2006 aan de opbouw van een universiteitscollege op het snijvlak van filosofie, politiek en kerkelijk recht met sterke nadruk op vrijheid tot academisch onderzoek. Beschikt over een wetenschappelijke bibliotheek van 20.000 titels. Organiseert lezingen, debatten en publiceert wetenschappelijke werken.

Diverse wandelingen met GG en MD als centraal thema en een speurtocht voor kinderen door de stad

De SAB die de afgelopen jaren al meerdere exposities over de Moderne Devotie heeft georganiseerd.

Een convenant tussen Deventer en Zwolle mbt MD. Gemeenten beloofden daarmee in de toekomst activiteiten rondom het culturele erfgoed van de Moderne Devoten meer te stimuleren of te faciliteren.

Midden in het levendige centrum van Deventer staat al enkele jaren het Meester Geertshuis. De deur staat er altijd open. Als een gastvrije huiskamer, waar mensen even op adem kunnen komen. Een plek waar je kunt zijn wie je bent. Waar aandacht is voor wat bezoekers beweegt en bezielt. Of het nu gaat om mooie of om teleurstellende ervaringen.

Site: Immers, in een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land.
Dan is het goed om mensen te ontmoeten die voor jou openstaan. Die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan.
Een plek waar vrijwilligers en een beroepskracht jou zo nodig doorverwijzen om passende ondersteuning te vinden.

Nog even terug naar het GGHuis. Een citaat afkomstig van de site:

Geert Groote, geboren en gestorven te Deventer (1340-1384), is een van de erflaters van onze beschaving. Hij is de geestelijke vader van de Moderne Devotie, verdediger van het vrije woord en voorvechter van onderwijs en vorming. Om Deventers beroemdste zoon te eren en om te laten zien dat zijn vaak tegendraadse gedachten juist in onze tijd van grote betekenis zijn, wordt er in Deventer op het Lamme van Dieseplein een Huis gebouwd waarin mensen hem opnieuw kunnen ontmoeten en zijn tijd en ideeën opnieuw kunnen beleven. Bezoekers betreden een glazen gebouw dat in zijn inrichting en uitstraling zeven eeuwen overbrugt en een indringende ervaring achterlaat. Door het vertalen van zijn ideeën en activiteiten naar onze tijd treedt herkenning op en draagt het Huis op een moderne wijze bij aan persoonlijke bezinning.

Opvallend voor een gemeente die nou niet direct tot de biblebelt wordt gerekend!

Een belangrijke verklaring hiervoor is dat in Deventer christenen en niet-christenen gezamenlijk aan de slag zijn om deze grote Deventenaar en datgene waar hij en de Moderne Devotie voor stonden te herontdekken en vertellen en vertalen zijn naar onze eigen tijd. In de tijd van Geert Groote waren kerk en samenleving over de volle breedte met elkaar verweven. En door hem niet alleen door een kerkelijke bril maar een sociaal maatschappelijke bril te bekijken en te duiden worden brede groepen in de Deventer samenleving geïnspireerd. Geen egoïsme, machtsmisbruik en zelfverrijking, maar eenvoud, delen, onderwijs en samen-leven.

En daar zit denk ik voor ons allen de uitdaging: het herontdekken en naar de brede samenleving vertellen en vertalen van de boodschap van Geert Groote en de Moderne Devotie naar onze eigen tijd.

Andries Heidema

Burgemeester van Deventer

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de