Post Moderne Devotie site

 

PERSBERICHT (van de Post Moderne Devotie beweging)

 

 

Commissaris van de Koning positief over Moderne Devotie

 

 

Zwolle, 28 november 2014

 

In een gesprek met de actuele Moderne Devotie Beweging heeft Commissaris van de Koning van Overijssel, Ank Bijleveld, aangegeven positief aan te kijken tegen de beweging van de Moderne Devotie. In allerlei opzichten wil ze de beweging wel ondersteunen. Ze kan alleen niet als Commissaris van de Koning een intentieverklaring Moderne Devotie ondertekenen vanwege haar neutraliteit en onafhankelijkheid als Commissaris van de Koning. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle Commissarissen van de Koning in Nederland.

In navolging van de directeur van het Trendbureau Overijssel Hans Peter Benschop ziet de Commissaris de komende jaren zeker een rol weggelegd voor de Moderne Devotie.

Commissaris Bijleveld koppelt daarbij graag de Nieuwe Devotie aan de Nieuwe Hanze. Ze was verrast toen ze hoorde over de onderwijsidentiteit van de regio, teruggaand naar Johan Cele en Geert Groote. De eerste Middelbare School ter wereld, het klassensysteem op leeftijd, de balans tussen kennis en vorming, het sprak de Commissaris zeer aan en ze zag allerlei mogelijkheden.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de ontwikkelingen in de Zorg, daarin loopt de beweging vanuit de Moderne Devotie echt voor met haar gemeenschapszorg en gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen professionals en vrijwilligers, gedragen door de omgeving.

Wat betreft de landelijke ontwikkelingen, maar liefst honderd steden met Moderne Devotie worden aangeschreven, daarvoor wil de provincie graag, zo mogelijjk, gastprovincie zijn om de anderen te informeren. Overijssel is immers de bakermat van deze beweging. Hetzelfde geldt voor het Devotie Festival waar de provincie graag wil samenwerken met Gelderland. De Internationale Hanzedagen organisatie heeft inmiddels de verbinding gelegd met de Moderne Devotie.

Beide partijen hebben na dit verkennende en constructieve gesprek afgesproken om elkaar vaker te zien voor de concretisering van de plannen. Het Kabinet van de Commissaris wordt daarvoor ingeschakeld.

 

Voor info ; M.de Vries Moderne Devotie beweging, 06-28987955

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur