Prof Nissen, lezing in kerk Windesheim

Op donderdag 23 oktober hoopt prof.dr. P.J.A. Nissen een lezing te houden over ‘Vreemdelingschap: inspiratie uit de middeleeuwen’.

Plaats: de hervormde kerk van Windesheim, Dorpsstraat 4, 8015 PJ Zwolle; aanvang: 20.00 uur.

De toegang is vrij.

Aanleiding voor de bijeenkomst op 23 oktober is de verschijning van het boek Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie van dr. J.D.Th. Wassenaar, predikant van de protestantse gemeente Hellendoorn.

Over Vreemdelingschap: ‘Dit boek neemt de lezer mee op reis om gelovigen uit de kerkgeschiedenis te ontmoeten en te horen hoe zij zelf omgegaan zijn met de gedachte dat christenen vreemdelingen op aarde zijn.

‘Vreemdelingen’, zo worden christenen in het Nieuwe Testament meer dan eens genoemd. In de geschiedenis van de kerk is die benaming vaak in verband gebracht met het verlangen van gelovigen naar het Vaderland. Maar in nieuwtestamentisch perspectief heeft vreemdelingschap nog een andere kant: het begrip staat ook voor de bedreigde positie van christenen in de samenleving.

Vandaag de dag is er alle aanleiding om dat laatste aspect onder de aandacht te brengen. Vreemdelingschap heeft alles te maken met onze visie op de sterk veranderde verhouding tussen kerk en samenleving en tussen kerk en staat. De stemmen uit verleden en heden helpen om ons te bezinnen op de vraag hoe wij hier zelf in staan.’

Programma

 19.30 uur: koffie/thee

20.00 uur: opening door dr. H. de Jong, predikant van de hervormde gemeente Windesheim

20.15 uur: inleiding door dr. J.D.Th. Wassenaar

20.30 uur: lezing door prof.dr. P.J.A. Nissen

21.30 uur: sluiting, daarna een glas fris

 

Prof.dr. P.J.A. Nissen (1957) was bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg (1994), hoogleraar Kerkgeschiedenis aan Radboud Universiteit Nijmegen (1998) en hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het Christendom aan de Universiteit van Tilburg (2008) en hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de Religiositeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen, sinds 2012 is hij hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de laatstgenoemde universiteit. In de media maakte hij naam als Vaticaanwatcher. Hij kon zich in de loop der jaren steeds minder verenigen met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk waarvan hij lid was. Hij trad toe tot de Remonstrantse Broederschap. Dit jaar werd hij tot het predikantschap in dat kerkgenootschap toegelaten.

 

De bijeenkomst op 23 oktober wordt georganiseerd door de commissie Vorming & Toerusting van de protestantse gemeente Hellendoorn en wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Sormani Fonds. Dat stelt zich ten doel wetenschapsbeoefening vanuit een christelijke inspiratie te bevorderen.

N.a.v. dr. J.D.Th. Wassenaar, Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie; Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 978 90 239 2831 7; gebonden; ca. 370 blz.; prijs: € 22,50. 

 

 

 

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur