Koninklijke Bibliotheek & Thomas

In de tentoonstelling kwam niet alleen het oude bezit aan bod (de 'schatten'), maar ook alles wat er in Nederland wordt uitgegeven en dagelijks binnenkomt bij het Depot van Nederlandse Publicaties. Om die veelheid te symboliseren stond centraal in de kerk een enorme boekenkast, 40 meter lang en 9 meter breed en hoog. Hier werd middels een groots diaprogramma het verhaal van de KB verteld en kon men op computers op zoek naar alle denkbare publicaties.

 

Door de letters van het alfabet aan te klikken, was het mogelijk om op de site van KB alsnog een indruk te krijgen van de tentoonstelling zoals hij in 1998 te zien was. Op dit moment is die mogelijkheid er niet meer. Het aardige is dat onder de letter V, onderstaande tekst met citaat van Thomas a Kempis stond opgenomen.

vriend, (m.;-en), persoon aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur gebonden is, resp. die ons een dergelijke genegenheid en voorkeur betoont.

Van je vrienden moet je het hebben. Enkele eeuwen geleden nam men dat zeer letterlijk. Geleerden en aristocraten bezaten een vriendenalbum, een 'album amicorum'. Daarin lieten ze vrienden gedichten schrijven of tekeningen maken. De Koninklijke Bibliotheek bezit de grootste collectie Nederlandse alba. Vanzelfsprekend vormen ze op zichzelf een fraaie verzameling handschriften en prenten. Maar tegenwoordig is ook boeiend aan de hand van die alba te reconstrueren wie met wie bevriend was. Trouwens, ook de KB moet het van haar vrienden hebben. Al meer dan zestig jaar verleent de Vereniging Vrienden der Koninklijke Bibliotheek steun bij de verwerving van bijzondere stukken of verrijkt zij de collectie met geschenken. De KB is hen hiervoor zeer erkentelijk.

Als de dag des Oordeels komt, dan zal er ons niet gevraagd worden, wat wij gelezen hebben, maar wat wij gedaan hebben.
[Thomas à Kempis]

 

Zelf een kijkje nemen en zoeken op Thomas a Kempis?  Klik hier

Liefst378 vindplaatsen zijn er chronologisch. Het laatst gepubliceerde staat als nummer 1 vermeld. Het blijkt dat de KB actueel is. Als 1e staat de brochure 'Een monument voor Thomas"  een publicatie van de hand van onze adviseurTon Hendrikman en begin maart 2014 door de Publicatie- en Kunstcommissie van de O.L.Vrouwe Basiliek uitgegeven.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur